Xin chờ trong giây lát...

Talk Bàn Phúc lợi số 3: Lưu trú tại Nhà khách Tổng Liên đoàn: Đoàn viên được những ưu đãi gì?

Bàn Phúc lợi -

Lắng nghe những chia sẻ của 2 vị khách mời của Nhà khách Tổng Liên đoàn về những phúc lợi đối với tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ tại đây.

Thực hiện Nhóm Phóng viên

Xem thêm: Quyền lợi khi đoàn viên công đoàn sử dụng dịch vụ tại Nhà khách Tổng Liên đoàn

Chia sẻ