Xin chờ trong giây lát...

Siêu thị trong công ty giúp đoàn viên tiết kiệm

Bàn Phúc lợi -

Sau gần 7 năm mở rộng và phát triển, mô hình siêu thị tự chọn tại Công ty TNHH Denso Việt Nam đã tạo nên sự hài lòng cho hầu hết đoàn viên, người lao động tại Công ty.

Thực hiện Nhóm Phóng Viên

Chia sẻ