Thứ bảy 10/06/2023 14:56
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

"Sự ủng hộ của người lao động là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Talk Công đoàn -

Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.

Thực hiện NHÓM PHÓNG VIÊN

Chia sẻ