Xin chờ trong giây lát...

Quy định về ngày nghỉ hằng tuần năm 2024: Người lao động cần biết

Tôi công nhân -

Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ hằng tuần ít nhất là 1 ngày. Trong trường hợp đặc biệt không thể nghỉ hằng tuần thì sẽ bố trí nghỉ ít nhất 04 ngày/tháng.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ