Xin chờ trong giây lát...

Quy định chấm công và thời giờ làm việc của người lao động

Tôi công nhân -

Doanh nghiệp quy định về việc chấm công đối với người lao động của doanh nghiệp mình. Thông thường, việc chấm công thường sẽ được thực hiện tại hai thời điểm trong một ngày bao gồm: giờ đi làm và giờ tan ca.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Nguồn Tổng hợp

Chia sẻ