Thứ hai 26/02/2024 11:21
Xin chờ trong giây lát...

NLĐ rủng rỉnh với 4 khoản tiền thưởng không phải nộp thuế TNCN

Tôi công nhân -

Có 4 khoản tiền thưởng không phải chịu nộp thuế thu nhập cá nhân trong đó có tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ