Thứ ba 23/04/2024 06:00
Xin chờ trong giây lát...

Người lao động tham gia ngừng việc tập thể có được trả lương không?

Tôi công nhân -

Người lao động tham gia ngừng việc tập thể không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Xem thêm: Vụ ngừng việc tập thể ở Đồng Nai: Tất cả công nhân đã trở lại làm việc

Chia sẻ