Thứ ba 23/04/2024 05:08
Xin chờ trong giây lát...

Người lao động nào được miễn đóng đoàn phí công đoàn 2024?

Tôi công nhân -

Ngay cả khi tham gia công đoàn thì cũng có một số trường hợp được miễn đóng đoàn phí. Nội dung này được đề cập rất rõ tại khoản 6 Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Xem thêm: Công đoàn quyết tâm phát triển thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024

Chia sẻ