Chủ nhật 19/05/2024 03:22
Xin chờ trong giây lát...

Người lao động có làm được thủ tục hưởng BHXH một lần trên VssID không?

Tôi công nhân -

Hiện tại dịch vụ công giải quyết hưởng BHXH một lần chưa được tích hợp, cung cấp trên ứng dụng "VssID - BHXH số". Do đó, tại thời điểm hiện nay, chưa có dịch vụ công trực tuyến về giải quyết hưởng BHXH một lần trên ứng dụng "VssID - BHXH số".

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ