Thứ tư 29/03/2023 13:03
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Nghỉ việc sau Tết và 05 điều quan trọng người lao động cần lưu ý

Video -

Dưới đây là 05 lưu ý cực kỳ quan trọng đối với người lao động có ý định thay đổi công việc, chỗ làm sau Tết.

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ