Thứ ba 23/04/2024 05:17
Xin chờ trong giây lát...

Lương tối thiểu, 3 điều người lao động cần biết

Tôi công nhân -

Mức lương tối thiểu không phải là mức lương đủ sống là một trong 3 điều người lao động cần biết về lương tối thiểu.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ