Thứ sáu 29/09/2023 17:52
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

LĐLĐ tỉnh Sơn La chuẩn bị cho công tác Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII - Hương Ngân

Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26/9 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu.
Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV đã cơ bản hoàn tất

Công đoàn tỉnh Sơn La xác định phương châm hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ; góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh, từng bước hiện đại, tích cực thi đua xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”.

Tính đến 31/8/2023, toàn tỉnh có trên 50.000 đoàn viên công đoàn với trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề không ngừng được cải thiện. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ lao động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xây dựng, công nghiệp chế biến, giảm dần tỷ lệ lao động trực tiếp trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, lao động trong khu vực công. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và phát triển tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Sơn La chuẩn bị cho công tác Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26/9 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu. Ảnh: CĐCC

Nhiều hoạt động vì người NLĐ

Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức Công đoàn. Ở một số đơn vị, Công đoàn đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, chuyên môn cùng cấp xây dựng cơ chế, chính sách, quy định có lợi hơn cho NLĐ; kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Việc thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước Lao động tập thể trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được chú trọng, số lượng, chất lượng được nâng lên, có nhiều nội dung có lợi cho NLĐ như: việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện làm việc, chế độ ăn ca, nhà ở, xăng xe, thăm hỏi, ốm đau, tham quan, du lịch và các chế độ phúc lợi xã hội khác...

Hoạt động tư vấn pháp luật được các cấp công đoàn quan tâm; kịp thời thành lập, củng cố, kiện toàn tổ tư vấn pháp luật công đoàn các cấp. Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tư vấn pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tập trung tư vấn ngay tại cơ sở.

Công tác an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực, trong nhiệm kỳ không có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện.

LĐLĐ tỉnh Sơn La chuẩn bị cho công tác Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Công đoàn tỉnh Sơn La kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ảnh: CĐCC

Công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là đối tượng khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, dịch bệnh được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. Đã tập trung nguồn lực của tổ chức Công đoàn, đồng thời chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp và chủ doanh nghiệp kịp thời chăm lo cho đoàn viên, NLĐ.

Chương trình “Tết Sum vầy” được các cấp công đoàn duy trì tổ chức hằng năm với quy mô phù hợp; chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ thông qua hoạt động bán hàng lưu động, trợ giá, đặc biệt là “Chợ tết Công đoàn” lần đầu tiên được tổ chức đã tạo dấu ấn tốt. Các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, làm nhà “Mái ấm Công đoàn”,... được triển khai kịp thời. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng…nhằm đáp ứng tốt hơn đời sống tinh thần của NLĐ.

Tập trung hơn nữa các quyền lợi để chăm lo cho NLĐ

Đồng chí Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La chia sẻ, trong nhiệm kỳ mới, một trong những việc tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đoàn viên, NLĐ sẽ được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp như:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác thông tin, kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là NLĐ ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc. Tăng cường phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Thứ hai, tạo diễn đàn để đoàn viên, NLĐ, cán bộ công đoàn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc...

Thứ ba, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; trọng tâm là tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách pháp luật, quan hệ lao động thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ tư, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn phụ trách an toàn vệ sinh lao động, chuyên gia về quan hệ lao động, hòa giải viên lao động, tư vấn pháp luật về lao động nhằm thực hiện hiệu quả việc đại diện, tham gia giải quyết các vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

LĐLĐ tỉnh Sơn La chuẩn bị cho công tác Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Công đoàn luôn chủ động trong các hoạt động chăm lo cho NLĐ. Ảnh: CĐCC

Thứ năm, nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, NLĐ; tích cực tham gia công tác xã hội, củng cố và phát huy hiệu quả Chương trình phúc lợi công đoàn, tạo chuyển biến rõ nét về những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của đoàn viên, NLĐ, nhất là các đối tượng có thu nhập thấp, lao động nữ, lao động đặc thù, yếu thế.

Ngoài ra còn cần chủ động, tích cực tham gia đề xuất mô hình nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu công nghiệp như: Mai Sơn, Vân Hồ,... coi nhà ở cho công nhân là 1 bộ phận cấu thành cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, nhà máy. Chủ động đề xuất chương trình nhà ở xã hội, nhà trẻ, trường mầm non tại khu công nghiệp trong các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác trở thành phúc lợi, lợi ích của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ.

Thứ sáu, tham gia với người sử dụng lao động để khuyến khích, tạo điều kiện cho NLĐ tại các doanh nghiệp tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX sẽ được tổ chức vào ngày 25 và 26/9 Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX sẽ được tổ chức vào ngày 25 và 26/9

Ngày 15/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình tổ chức Họp báo tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ ...

Công đoàn, CNVCLĐ tiên phong xây dựng tỉnh Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, kiểu mẫu Công đoàn, CNVCLĐ tiên phong xây dựng tỉnh Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, kiểu mẫu

Ngày 17/9, LĐLD tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Đình Khang – ...

Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX: Trang trọng, tươi vui Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX: Trang trọng, tươi vui

Ngày 17/9, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028; 468 đại biểu ưu tú đại ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Lâm Thành Sĩ được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang

Đại hội Công đoàn XIII -

Đồng chí Lâm Thành Sĩ được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang

Chiều 29/9, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế: trang trọng, phấn khởi

Emagazine -

Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế: trang trọng, phấn khởi

Ngày 29/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã triệu tập 389 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của trên 80.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội.

Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 29/9, Công đoàn Điện lực Việt Nam (Công đoàn ĐLVN) đã gắn biển Công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối (sau đây gọi là Công trình) chào mừng Đại hội VI Công đoàn ĐLVN, nhiệm kỳ 2023 - 2028; sau khi Công trình hoàn thành giai đoạn 1.

Công đoàn An Giang: lấy NLĐ làm trọng tâm, xác định 3 khâu đột phá cho phát triển

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn An Giang: lấy NLĐ làm trọng tâm, xác định 3 khâu đột phá cho phát triển

Sáng ngày 29/9, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức khai mạc.

Đồng chí Hà Duy Trung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định

Đại hội Công đoàn XIII -

Đồng chí Hà Duy Trung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định

Sáng 28/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định Khoá VIII long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Công đoàn Bình Định đồng hành với đoàn viên, người lao động

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn Bình Định đồng hành với đoàn viên, người lao động

“Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; Tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung”. Đó là những nội dung chính mà Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023- 2028 đề ra. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/9/2023.

Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động

Đồng chí Nguyễn Anh Thơ – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động tham gia Talk Công đoàn chia sẻ về vấn đề an toàn và vệ sinh lao động.
Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế? Tôi công nhân

Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế?

Nếu phương án 2 của đề xuất tính tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH tại dự thảo Luật BHXH sửa đổi được thông qua thì sắp tới, người lao động có cơ hội được đóng BHXH sát với thu nhập thực tế. Và khi đó, 7 khoản tiền bảo hiểm sẽ tăng theo.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến" Infographic

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến"

Thực hiện Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình với các nội dung như sau:
Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi TikTok vui

Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi

Chị Hương vui mừng thông báo: Gia đình nhận được 14 triệu đồng do các nhà hảo tâm quyên góp sau khi đọc phóng sự “Thợ đá Châu Tiến – bao nhiêu Oxy cũng không đủ” trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn.
Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ Muôn nẻo yêu thương

Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ

Làm thế nào để có thể ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ, đặc biệt khi mất đi người thân yêu của mình. Đón xem Muôn nẻo yêu thương số 10 với chủ đề: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ. Chương trình phát sóng 19 giờ, thứ Sáu, 29/09/2023 trên Tạp chí Điện tử Lao động và Công đoàn.

Đọc thêm

Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế: Đánh dấu bước phát triển mới

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế: Đánh dấu bước phát triển mới

Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra vào ngày 28 - 29/9. Đây là sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) và giai cấp công nhân trên địa bàn tỉnh. Để rõ hơn về những kết quả trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua cũng như định hướng trong nhiệm kỳ mới, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Minh Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Bình Định

Đại hội Công đoàn XIII -

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Bình Định

Với phương châm: “Đổi mới- Đoàn kết- Phát triển”, Đại hội XIV Công đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2023, tại thành phố Quy Nhơn. Chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn tỉnh Sơn La

Đại hội Công đoàn XIII -

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn tỉnh Sơn La

Tại phiên bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đánh giá cao các hoạt động có tính thiết thực, hiệu quả của Công đoàn tỉnh Sơn La trong việc góp phần cùng với hệ thống chính trị của tỉnh để thực hiện tốt chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Tiến Nam tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình

Đại hội Công đoàn XIII -

Đồng chí Phạm Tiến Nam tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra từ ngày 25 - 26/9. Tại Đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam được tính nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ mới.

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện phiên bế mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn XIII -

Đồng chí Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 26/9, Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra phiên làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng.

Công đoàn, CNVCLĐ đi đầu trong xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển giàu đẹp, văn minh

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn, CNVCLĐ đi đầu trong xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển giàu đẹp, văn minh

Ngày 26/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trích dẫn bài phát biểu này.

Trang trọng, ấn tượng Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Trang trọng, ấn tượng Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 25/9, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028; 250 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của trên 70.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội.

Tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn XIII -

Tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn Hà Tĩnh

Ngày 25/9, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội và có phát biểu đánh giá, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc về hoạt động của Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đóng góp rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đóng góp rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được khai mạc vào sáng ngày 26/9, trước sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng này, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.