Chủ nhật 19/05/2024 03:28
Xin chờ trong giây lát...

Lao động ở những vùng nào được tăng lương tối thiểu 21% từ 1/7/2024?

Tôi công nhân -

Một tin vui với người lao động, dự kiến sẽ tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 01/7/2024, nhưng nếu làm việc ở những khu vực dưới đây thì mức lương tối thiểu vùng tăng 21%.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Xem thêm: 5 bảng lương mới áp dụng từ 1/7/2024

Chia sẻ