Xin chờ trong giây lát...

Lao động nữ sinh đôi có được hưởng chế độ thai sản gấp đôi không?

Tôi công nhân -

Lao động nữ sinh đôi không được hưởng chế độ thai sản gấp đôi trừ trường hợp hưởng trợ cấp một lần.

Thực hiện Nhóm Phóng viên

Chia sẻ