Xin chờ trong giây lát...

Lao động mất việc sẽ có thêm quyền lợi khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tôi công nhân -

Theo dự thảo Luật Việc làm sửa đổi đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến, người lao động sẽ được hưởng 5 chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ