Xin chờ trong giây lát...

Lao công có phải huấn luyện ATVSLĐ?

Tôi công nhân -

Đảm bảo an toàn lao động là điều kiện cơ bản để nâng cao năng suất công việc. Với những người ít tiếp xúc với máy móc như lao công, bảo vệ thì có cần phải huấn luyện an toàn lao động?

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Xem thêm: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Chia sẻ