Thứ ba 23/04/2024 05:15
Xin chờ trong giây lát...

Đóng trùng, hưởng sai bảo hiểm xã hội một lần giải quyết thế nào?

Tôi công nhân -

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 333 /BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho những trường hợp đóng trùng, hưởng sai.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ