Xin chờ trong giây lát...

Đề xuất hai phương án mới nhất về rút bảo hiểm xã hội một lần

Tôi công nhân -

Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi), sẽ cho ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Trong đó đưa ra 2 phương án về rút BHXH một lần.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ