Thứ sáu 01/12/2023 07:38

Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4/11

Đại hội Công đoàn XIII - ĐOÀN LÂM

Thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Lắk, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong các ngày 3 và 4/11.
Đắk Lắk sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI vào ngày 3 và 4/11
Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, ngay sau khi có Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Ban đã chủ động phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức đại hội; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh.

Đồng thời tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gắn với thực hiện tốt chủ đề năm 2023: “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.

Đắk Lắk sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI vào ngày 3 và 4/11
Thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắ Lắk đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và kế hoạch đề ra để chỉ đạo đại hội công đoàn cấp dưới; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cả về nội dung, nhân sự, công tác tuyên truyền, phục vụ. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần này.

Trức đó, đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 ở Đắk Lắk đã được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, chuyên môn cùng cấp. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đúng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Với Đại hội Công đoàn tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bám sát hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá X trình Đại hội XI Công đoàn tỉnh. Tổ chức các hội nghị tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;...

Đồng thời triển khai lấy ý kiến tham gia của đoàn viên tại đại hội công đoàn các cấp; tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk và ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Đắk Lắk sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI vào ngày 3 và 4/11
Thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đại hội triệu tập 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 80 ngàn đoàn viên, người lao động trong các công đoàn cơ sở thuộc quản lý của LĐLĐ tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 được nhận định là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh; diễn ra trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đứng trước thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen.

Đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; đại dịch Covid-19 làm đứt gãy và thay đổi chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu; cuộc cách mạng 4.0 tác động sâu sắc đến đời sống xã hội, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Đây là thời kỳ Việt Nam đang tích cực thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Với tổ chức Công đoàn, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 20/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012, Công đoàn Việt Nam; năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã có nhiều thay đổi tích cực.

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết- Phát triển”, Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, có nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng thời Đại hội sẽ Bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khóa XI, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm hỏi công nhân vệ sinh môi trường đêm giao thừa Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm hỏi công nhân vệ sinh môi trường đêm giao thừa

Trước thời khắc giao thừa xuân Quý Mão 2023, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Nguyễn Đình Trung đã xuống đường thăm hỏi, động ...

Sôi nổi Chương trình nữ công nhân lao động “Tự tin- Năng động - Sáng tạo” ở Đắk Lắk Sôi nổi Chương trình nữ công nhân lao động “Tự tin- Năng động - Sáng tạo” ở Đắk Lắk

Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 4/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình ...

Hơn 30 ngàn lượt đoàn viên ở Đắk Lắk được Công đoàn thăm hỏi, tặng quà Hơn 30 ngàn lượt đoàn viên ở Đắk Lắk được Công đoàn thăm hỏi, tặng quà

Đây là một trong những kết quả nổi bật của các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm 2023, hướng về đại ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Đại hội Công đoàn XIII -

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lao động nói chung và lao động nữ nói riêng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Ban Nữ công.

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Công đoàn -

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn chuyên đề “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở” vào chiều ngày 30/11.

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đoàn tàu tuyên truyền, mang biểu trưng và phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xuất phát từ Ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chiều 29/11.

Giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân lao động

Đại hội Công đoàn XIII -

Giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân lao động

Chiều ngày 30/11, tại Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất

Đại hội Công đoàn XIII -

Công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất

Tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 17, khóa XII, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất.

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 với tinh thần trách nhiệm và kỳ vọng lớn ở Đại hội lần này.

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn" Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina.
Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động Tôi công nhân

Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động

Tại Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.
10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội Infographic

10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động

Bản tin công nhân ngày 30/11 gồm những nội dung chính sau đây: Giải quyết quyền lợi BHXH cho 200.000 lao động; công nhân xuyên đêm lắp đặt nhịp cuối cầu vượt Mai Dịch; công nhân khó khăn nhận “món quà từ Đại hội”
Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm

Điều gì khiến doanh nghiệp chọn chấp nhận “lỗ” để đảm bảo cho đoàn viên, công nhân lao động được sử dụng những sản phẩm có chất lượng? Cùng lắng nghe chia sẻ của chính những người trong cuộc trong chương trình Bàn Phúc lợi số 4 với chủ đề: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm.

Đọc thêm

Động lực thăng hạng của Bình Dương tại cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đại hội Công đoàn XIII -

Động lực thăng hạng của Bình Dương tại cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Chỉ 2 ngày sau lễ phát động tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kì vọng”, Bình Dương đã mạnh mẽ vươn lên vị trí Top 6 đầy ngoạn mục.

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đại hội Công đoàn XIII -

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đồng chí Phùng Thái Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh chia sẻ bí quyết khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Vượt khó hoàn thành công trình chào mừng Đại hội trước 2 tuần

Đại hội Công đoàn XIII -

Vượt khó hoàn thành công trình chào mừng Đại hội trước 2 tuần

Công trình “Sửa chữa đường trong hầm số 14 + 590”, đoạn qua đèo Hải Vân hoàn thành vượt tiến độ 14 ngày, hướng đến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công trình chào mừng đại hội tạo việc làm cho hơn 100 lao động

Đại hội Công đoàn XIII -

Công trình chào mừng đại hội tạo việc làm cho hơn 100 lao động

Công trình “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain" tại Nhà máy Gạch Ceramic An Giang với tổng mức đầu tư trên 350 tỷ đồng sẽ cho ra công suất 3 triệu m2/năm, tạo thêm việc làm cho hơn 100 lao động địa phương.

Công nhân tăng lương 2 triệu đồng/tháng nhờ công trình chào mừng đại hội

Đại hội Công đoàn XIII -

Công nhân tăng lương 2 triệu đồng/tháng nhờ công trình chào mừng đại hội

Công trình "Sửa chữa đoạn từ KM56+600 - Km59+400 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng" tạo điều kiện cho công nhân tăng thu nhập 2 triệu đồng mỗi tháng.

Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn An Giang đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Chính phủ có nhiều giải pháp giúp người lao động an tâm lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta là một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra từ 01-03/12/2023

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đời sống -

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Còn 10 ngày nữa Đại hội Công Việt Nam lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra. Bầu không khí phấn khởi trong thi đua lao động sản xuất diễn ra khắp cả nước.

Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: