Thứ ba 23/04/2024 06:04
Xin chờ trong giây lát...

Công nhân thời vụ có được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ Tết?

Tôi công nhân -

So với nhân viên chính thức, người làm thời vụ thường chịu thiệt thòi hơn vì tính chất công việc không lâu dài. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, vị trí này vẫn được hưởng một số quyền lợi nhất định về chế độ tiền lương, ngày nghỉ.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ