Thứ ba 23/04/2024 05:14

Công đoàn quyết tâm phát triển thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024

Hoạt động Công đoàn - Hồng Nhung

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh mục tiêu trên tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, chiều 28/2/2024.
Vai trò Công đoàn cần được nâng cao, rõ nét hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Triển khai Nghị quyết ngay từ tháng đầu

Năm 2024 là năm đầu tiên các cấp công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Do vậy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị cán bộ công đoàn toàn quốc cần vào cuộc với tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ tháng đầu, năm đầu.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý, các cấp công đoàn cần triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong nhiệm kỳ là tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS).

Công đoàn quyết tâm phát triển thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần xác định phải đồng lòng, quyết tâm ý chí chính trị cao để hoàn thành mục tiêu trong năm 2024 toàn hệ thống phát triển được 1 triệu đoàn viên; đến hết năm 2028 có 15 triệu đoàn viên.

"Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung nguồn lực để thực hiện, đồng thời đòi hỏi quyết tâm lớn, phương pháp, kế hoạch thực hiện quyết liệt”, đồng chí Nguyễn Đình Khang nêu rõ.

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trên cơ sở kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phân công các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch tới làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy để triển khai thực hiện.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện các đề án, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu là xây dựng tổ chức Công đoàn linh hoạt về tổ chức và hoạt động để hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, cần xây dựng đề án thực hiện thí điểm mô hình công đoàn các tập đoàn kinh tế tư nhân, thành lập một số công đoàn ngành xuyên suốt như Dệt may, Ngân hàng…; hoàn thiện mô hình tổ chức Công đoàn tại các đơn vị dưới 25 đoàn viên...

Ưu tiên triển khai thực hiện xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các cấp công đoàn cần nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; lựa chọn nhân sự hiểu về tài chính, quản lý tài sản để tham gia vào Ủy ban Kiểm tra các cấp; trong công tác kiểm tra, giám sát, cần tập trung công tác kiểm tra về tài chính công đoàn.

“Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cần nhận thức rõ nhiệm vụ này, ưu tiên lựa chọn, bố trí, kiện toàn nhân sự phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi trong năm 2024", Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu.

Triển khai có hiệu quả tại từng địa phương, đơn vị

Hội nghị cũng lắng nghe một số đại biểu trình bày tham luận liên quan đến công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị mình.

Công đoàn quyết tâm phát triển thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thẳng thắn chia sẻ: "Chúng tôi cũng nhận thấy hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐCS, nhất là CĐCS khối sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp vẫn giữ phương thức hoạt động cũ, đã có từ khi chưa xuất hiện các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Cho nên, việc hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐCS chưa theo kịp sự phát triển của xã hội nói chung, đặc biệt chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng lao động".

"Bên cạnh đó, quy trình tổ chức của hoạt động kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra còn dàn trải, nặng về hình thức. Cán bộ làm công tác kiểm tra biến động thường xuyên (hoặc nghỉ việc, hoặc chuyển sang bộ phận khác…) ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng hoạt động", đồng chí Nguyễn Minh Cảnh cho hay.

Trước thực tế đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa kiến nghị, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn tiếp tục quan tâm, tham mưu tới Tổng LĐLĐ Việt Nam tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát ở các cấp. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị Tổng Liên đoàn tham mưu, xem xét, nghiên cứu để ban cơ chế hoạt động cho Ủy ban Kiểm tra của CĐCS.

"Qua kiểm tra chúng tôi nhận thấy, tài chính công đoàn của nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động hiện nay là rất lớn, có thể tới hàng chục tỷ/năm nhưng nghiệp vụ, khả năng để giám sát, kiểm tra thực sự là chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Cho nên, công tác kiểm tra đồng cấp không thực hiện được, rất nhiều CĐCS đứng trước rủi ro về pháp lý lớn", đồng chí Nguyễn Minh Cảnh thông tin.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như các kiến nghị, đề xuất từ đại diện công đoàn các tỉnh, thành, ngành, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Huỳnh Thanh Xuân đề nghị Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn chủ động, tích cực hơn nữa để tham mưu một cách có hiệu quả, kịp thời tới Thường trực Đoàn Chủ tịch để chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đề nghị các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Tổng Liên đoàn, qua đó xác định rõ nhận thức và có quyết tâm chính trị cao nhất trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát.

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Khang đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành cần đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6b ngày 3/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng cho biết, năm 2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt ra mục tiêu sẽ kiểm tra 100% công đoàn cấp ba.

Đồng lòng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên năm 2024
Đổi mới hoạt động công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát Đổi mới hoạt động công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát

Triển khai Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành quy định giám sát trong tổ chức Công đoàn, ...

5 giải pháp thực hiện kiểm tra, giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam nửa cuối 2023 5 giải pháp thực hiện kiểm tra, giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam nửa cuối 2023

Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Công tác kiểm tra, giám ...

Kết quả kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2023 Kết quả kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2023

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

“Vũ điệu đoàn viên” gắn kết người lao động

Hoạt động Công đoàn -

“Vũ điệu đoàn viên” gắn kết người lao động

Cuộc thi “Vũ điệu đoàn viên” là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 do LĐLĐ huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh chính thức phát động Tháng Công nhân 2024

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh chính thức phát động Tháng Công nhân 2024

Ngày 20/04, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Tháng Công nhân 2024 tại KCN Trảng Bàng, Tây Ninh. Tại đây, “Quỹ hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tỉnh Tây Ninh” được ra mắt lần đầu tiên nhằm hỗ trợ công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Để người lao động gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo chính quyền trong Tháng Công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Để người lao động gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo chính quyền trong Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ). Trong đó, chú trọng tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chuyên môn với đoàn viên, NLĐ.

Bí quyết của đơn vị đang dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ

Hoạt động Công đoàn -

Bí quyết của đơn vị đang dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ

Sau 2 ngày phát động, Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu công tác ATVSLĐ đã thu hút trên 132.000 người dự thi. Trong đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đang dẫn đầu về số lượng người dự thi.

Hơn 42.000 người tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ sau ngày đầu phát động

Hoạt động Công đoàn -

Hơn 42.000 người tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ sau ngày đầu phát động

Sau ngày đầu tiên phát động, Cuộc thi trực tuyến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thu hút hơn 42.000 người tham gia.

Hấp dẫn cuộc thi viết "Công nhân và Công đoàn Quảng Trị”

Hoạt động Công đoàn -

Hấp dẫn cuộc thi viết "Công nhân và Công đoàn Quảng Trị”

Cuộc thi viết về “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” lần đầu tiên được tổ chức nhằm phản ánh những câu chuyện phong phú về công nhân, công đoàn đến đông đảo bạn đọc.

Bản tin công nhân: Không cho người lao động nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, doanh nghiệp bị xử phạt? Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Không cho người lao động nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, doanh nghiệp bị xử phạt?

Bản tin công nhân ngày 22/4 gồm những nội dung chính sau: Đồng Nai có nhu cầu tuyển trên 35.000 lao động phục vụ sản xuất; Không cho người lao động nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, doanh nghiệp bị xử phạt? Hàng vạn công nhân Nghệ An chào cờ, hát Quốc ca

2 phải, 4 không để người lao động không trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng Tôi công nhân

2 phải, 4 không để người lao động không trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng

Để không trở thành nạn nhân của lừa đảo trên mạng, NLĐ cần ghi nhớ, thực hiện tốt khẩu hiệu: 4 không: Không sợ - không tham - không kết bạn với người lạ - không chuyển khoản và 2 phải: Phải thường xuyên cảnh giác - phải liên hệ với công an khi có nghỉ ngờ.

Talk Công đoàn: "Bắt đầu làm rồi thì hãy yêu lấy nó" Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: "Bắt đầu làm rồi thì hãy yêu lấy nó"

Talk Công đoàn là cuộc trò chuyện với đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai.

10 đơn vị dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ Infographic

10 đơn vị dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ

Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu về công tác ATVSLĐ diễn ra từ ngày 15/04/2024 do Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Dưới đây là 10 đơn vị có số đoàn viên tham gia dự thi nhiều nhất.
Bản tin công nhân: Doanh nghiệp bán tài sản trả lương cho người lao động Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Doanh nghiệp bán tài sản trả lương cho người lao động

Bản tin công nhân ngày 21/4 gồm những nội dung chính sau đây: Doanh nghiệp bán tài sản trả lương cho người lao động; Cảnh báo mạo danh người của Bảo hiểm xã hội trên Facebook, Zalo để lừa đảo; Trợ cấp thất nghiệp thấp, cuộc sống người dân bấp bênh,...

3 bước dễ dàng để tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động Video

3 bước dễ dàng để tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động

Cuộc thi "CNVCLĐ tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động" được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).

Đọc thêm

Công đoàn đỡ đầu, tiếp sức trẻ mồ côi thực hiện ước mơ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn đỡ đầu, tiếp sức trẻ mồ côi thực hiện ước mơ

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 58 trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp sức cho các em thực hiện ước mơ trên con đường học tập.

Cần Thơ: Hướng tới cộng đồng công nhân lao động không lây nhiễm HIV/AIDS

Hoạt động Công đoàn -

Cần Thơ: Hướng tới cộng đồng công nhân lao động không lây nhiễm HIV/AIDS

Các cấp Công đoàn Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS, vốn đang có chiều hướng gia tăng trong nhóm đối tượng là công nhân lao động…

Hội thi tay nghề “Lái xe Công an nhân dân giỏi": Giỏi để đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Hoạt động Công đoàn -

Hội thi tay nghề “Lái xe Công an nhân dân giỏi": Giỏi để đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Hội thi tay nghề “Lái xe Công an nhân dân giỏi" lần thứ II năm 2024 diễn ra tại TP. HCM đã kết thúc thành công tốt đẹp hôm 6/4.

Trà Vinh: Tháng Công nhân sẽ có nhiều điểm nhấn và sáng tạo từ cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

Trà Vinh: Tháng Công nhân sẽ có nhiều điểm nhấn và sáng tạo từ cơ sở

Tháng Công nhân 2024 được LĐLĐ tỉnh Trà Vinh triển khai với 08 hoạt động trọng tâm, 04 mô hình hướng về đoàn viên, người lao động, hứa hẹn nhiều hoạt động sáng tạo có tính lan tỏa cao.

Công đoàn nâng cao giá trị bữa ăn ca vì sức khỏe của người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nâng cao giá trị bữa ăn ca vì sức khỏe của người lao động

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã tích cực thương lượng, đề xuất với chủ doanh nghiệp quan tâm, nâng cao chất lượng bữa ăn để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

Công đoàn Bình Dương hướng tới Tháng công nhân 2024

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Bình Dương hướng tới Tháng công nhân 2024

LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch cho các hoạt động Tháng Công nhân 2024, nhằm tạo động lực mới, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động.

Bạc Liêu: Chăm lo đời sống người lao động gắn với đặc thù từng đơn vị

Hoạt động Công đoàn -

Bạc Liêu: Chăm lo đời sống người lao động gắn với đặc thù từng đơn vị

Ngoài việc chăm lo cho đoàn viên, các cấp Công đoàn Bạc Liêu sẽ dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho người lao động chưa phải là đoàn viên, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức để họ tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Nâng cao hiệu quả truyền thông Công đoàn tỉnh Nam Định

Hoạt động Công đoàn -

Nâng cao hiệu quả truyền thông Công đoàn tỉnh Nam Định

Lãnh đạo Tạp chí Lao động và Công đoàn và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nam Định thống nhất nhiều nội dung phối hợp, nhằm truyền thông hiệu quả tình hình công nhân lao động và hoạt động công đoàn tại địa phương trong năm 2024.

Phát huy vai trò Ban Nữ công trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ

Hoạt động Công đoàn -

Phát huy vai trò Ban Nữ công trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ

Công tác vận động nữ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng ngày càng được nâng cao…

Cán bộ công đoàn góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

Hoạt động Công đoàn -

Cán bộ công đoàn góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

Cán bộ công đoàn cho rằng, cần điều chỉnh một số quy định trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ.