Infographic
03/01/2024 16:01
Kết quả kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2023

03/01/2024 16:01

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả cụ thể.
Kết quả kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2023
Góp ý kiến để công đoàn tham gia giám sát hiệu quả Góp ý kiến để công đoàn tham gia giám sát hiệu quả

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực trạng và giải ...

Vai trò Công đoàn cần được nâng cao, rõ nét hơn trong công tác kiểm tra, giám sát Vai trò Công đoàn cần được nâng cao, rõ nét hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Trong nhiều chức năng của mình, việc trở thành chủ thể kiểm tra, giám sát sẽ giúp Công đoàn Việt Nam nâng cao vai trò, ...

Thanh Hoá: Công đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và quy chế dân chủ Thanh Hoá: Công đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và quy chế dân chủ

Ngày 11/8, Đoàn kiểm tra của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Nguyễn Minh Cảnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực ...

Xem phiên bản di động