Xin chờ trong giây lát...

“Công đoàn phải mang lại công bằng cho đoàn viên và doanh nghiệp”

Talk Công đoàn -

Theo đồng chí Hồ Sĩ Tân - Uỷ viên BCH Công đoàn KCNC và các KCN Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty Vinakad, làm cán bộ công đoàn quan trọng nhất là cái tâm. Cái tâm với người lao động, cái tâm vì sự phát triển của doanh nghiệp. Công đoàn là cầu nối, đứng giữa xem xét và phán xử thì phải trên cơ sở khách quan, công bằng, phải bảo vệ cho cái đúng.

Thực hiện NHÓM PHÓNG VIÊN

Chia sẻ