Chủ nhật 19/05/2024 01:59
Xin chờ trong giây lát...

Còn thừa ngày phép khi nghỉ việc, người lao động được thanh toán thế nào?

Tôi công nhân -

Tiền phép thừa sẽ được người sử dụng lao động thanh toán cho NLĐ cùng với tiền lương và các khoản trợ cấp (nếu có) khi nghỉ việc.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Nguồn Tổng hợp

Chia sẻ