Chủ nhật 19/05/2024 02:20
Xin chờ trong giây lát...

Có được hưởng trợ cấp tai nạn lao động khi mới đóng BHXH?

Tôi công nhân -

Pháp luật không đặt ra điều kiện phải đóng BHXH bao lâu mới được hưởng. Vì vậy, dù mới đi làm, mới tham gia BHXH thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp tai nạn lao động như những người làm việc lâu năm.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ