Xin chờ trong giây lát...

Chế độ dưỡng sức sau sinh, mọi lao động nữ nên biết

Tôi công nhân -

Nếu đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp lao động nữ đi làm việc trở lại khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản sẽ không được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ