Xin chờ trong giây lát...

Bản tin công nhân: Vì sao người lao động thích hưởng bảo hiểm thất nghiệp hơn lương hưu?

Bản tin công nhân -

Bản tin công nhân 25/4 gồm những nội dung chính sau: Công nhân lao động phấn khởi vì được tăng ca; Nhà máy “treo thưởng” tiền triệu để tìm người do thiếu lao động; Vì sao người lao động thích hưởng bảo hiểm thất nghiệp hơn lương hưu?

Nguồn Tổng hợp

Xem thêm: Bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động theo định hướng Đại hội XIII của Đảng

Chia sẻ