Chủ nhật 19/05/2024 01:51
Xin chờ trong giây lát...

Bản tin công nhân: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng không được bảo lưu

Bản tin công nhân -

Bản tin công nhân ngày 11/4 gồm những nội dung chính sau: AI sẽ thu hẹp lực lượng lao động trong vòng 5 năm tới; Đề xuất chuyển vùng, nhiều người được tăng lương 2 lần? Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng không được bảo lưu

Nguồn Tổng hợp

Chia sẻ