Xin chờ trong giây lát...

5 thoả thuận trái pháp luật khi ký hợp đồng lao động bạn nên biết

Tôi công nhân -

Pháp luật luôn tôn trọng thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không phải thỏa thuận nào cũng được pháp luật thừa nhận. Tôi công nhân thông tin về 5 thỏa thuận trái luật mà người lao động nên biết trước khi đặt bút ký.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ