Chủ nhật 19/05/2024 02:38
Xin chờ trong giây lát...

2 phải, 4 không để người lao động không trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng

Tôi công nhân -

Để không trở thành nạn nhân của lừa đảo trên mạng, NLĐ cần ghi nhớ, thực hiện tốt khẩu hiệu: 4 không: Không sợ - không tham - không kết bạn với người lạ - không chuyển khoản và 2 phải: Phải thường xuyên cảnh giác - phải liên hệ với công an khi có nghỉ ngờ.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ