Chủ nhật 19/05/2024 03:01
Xin chờ trong giây lát...

2 đề xuất mới về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần biết

Tôi công nhân -

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình về dự thảo Luật Việc làm sửa đổi; trong đó có 2 nội dung sửa đổi lớn liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện Nhóm Phóng viên

Chia sẻ