Chủ nhật 19/05/2024 02:04
Xin chờ trong giây lát...

06 lợi ích mà người lao động được hưởng khi tăng lương tối thiểu vùng 2024

Tôi công nhân -

Với mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7/2024, thì tiền lương tối thiểu sẽ tăng thêm 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy vùng. Khi lương tối thiểu vùng tăng, người lao động sẽ được hưởng thêm nhiều lợi ích liên quan đến việc tăng lương tối thiểu.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Xem thêm: Tăng lương tối thiểu 200.000 - 280.000 đồng để đảm bảo mức sống tối thiểu

Chia sẻ