Thứ hai 26/02/2024 11:10
Xin chờ trong giây lát...

05 trường hợp người lao động được tạm ứng tiền lương

Tôi công nhân -

Theo quy định của pháp luật, người lao động có quyền yêu cầu được ứng trước tiền lương trong các trường hợp cấp bách, cần thiết.

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ