Chủ nhật 19/05/2024 02:07
Xin chờ trong giây lát...

04 bước giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất, người lao động nên biết

Tôi công nhân -

Ngày 29/3/2024, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 351/QĐ-BLĐTBXH trong đó có công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan đến giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thực hiện Nhóm Phóng Viên

Chia sẻ