Thứ hai 26/02/2024 12:20

Video liên quan

Người lao động bị tạm giam mất ba quyền lợi này!

Người lao động bị tạm giam mất ba quyền lợi này!

Người lao động có được đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thu nhập thực tế?

Người lao động có được đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thu nhập thực tế?

4 cách kiểm tra giá trị sử dụng thẻ BHYT, NLĐ nên biết

4 cách kiểm tra giá trị sử dụng thẻ BHYT, NLĐ nên biết

Làm kíp 4 ngày nghỉ 2 ngày, NLĐ được hưởng lương thế nào?

Làm kíp 4 ngày nghỉ 2 ngày, NLĐ được hưởng lương thế nào?

NLĐ đang nuôi con nhỏ mà công ty cho nghỉ việc, có đúng luật?

NLĐ đang nuôi con nhỏ mà công ty cho nghỉ việc, có đúng luật?

Tiền lương nghỉ chờ việc của người lao động được quy định như thế nào?

Tiền lương nghỉ chờ việc của người lao động được quy định như thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội vượt số năm quy định, được trợ cấp bao nhiêu tiền?

Đóng bảo hiểm xã hội vượt số năm quy định, được trợ cấp bao nhiêu tiền?

Bản tin công nhân: Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng kỷ lục

Bản tin công nhân: Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng kỷ lục

Đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm, NLĐ đợi đến tuổi nghỉ hưu hay đóng tiếp?

Đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm, NLĐ đợi đến tuổi nghỉ hưu hay đóng tiếp?

Người lao động được hưởng lợi gì khi giữ lại 50% mức hưởng bảo hiểm một lần?

Người lao động được hưởng lợi gì khi giữ lại 50% mức hưởng bảo hiểm một lần?

Cùng đóng BHXH 15 năm, lao động nữ hưởng lương hưu cao hơn nam, vì sao?

Cùng đóng BHXH 15 năm, lao động nữ hưởng lương hưu cao hơn nam, vì sao?

Để có sức khỏe sinh sản tốt, lao động nữ nên làm 4 điều này!

Để có sức khỏe sinh sản tốt, lao động nữ nên làm 4 điều này!

Trình đề xuất phương án đóng bảo hiểm xã hội 15 năm

Trình đề xuất phương án đóng bảo hiểm xã hội 15 năm

Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

3,5/5 triệu người rút BHXH 1 lần và không tiếp tục đóng mới: Vì sao?

3,5/5 triệu người rút BHXH 1 lần và không tiếp tục đóng mới: Vì sao?

2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần trình Quốc hội có gì mới?

2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần trình Quốc hội có gì mới?

Tết Nguyên đán năm 2024: NLĐ được nghỉ 7 ngày?

Tết Nguyên đán năm 2024: NLĐ được nghỉ 7 ngày?

Nghỉ việc vì đau mắt đỏ, người lao động có được hưởng trợ cấp ốm đau?

Nghỉ việc vì đau mắt đỏ, người lao động có được hưởng trợ cấp ốm đau?

Công nhân điện tử đối diện với nguy hiểm, độc hại nào?

Công nhân điện tử đối diện với nguy hiểm, độc hại nào?

Người lao động mới đóng bảo hiểm xã hội không được rút 1 lần?

Người lao động mới đóng bảo hiểm xã hội không được rút 1 lần?

Người lao động khám sức khỏe định kỳ có được thanh toán bảo hiểm y tế?

Người lao động khám sức khỏe định kỳ có được thanh toán bảo hiểm y tế?

Công ty phá sản, nợ bảo hiểm xã hội, người lao động phải làm gì?

Công ty phá sản, nợ bảo hiểm xã hội, người lao động phải làm gì?

Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế?

Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế?

Mất việc tuổi trung niên, NLĐ nên rút BHXH 1 lần hay chờ lương hưu?

Mất việc tuổi trung niên, NLĐ nên rút BHXH 1 lần hay chờ lương hưu?

    Trước         Sau