Thứ sáu 01/12/2023 11:10

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam: xác định 3 khâu đột phá

Đại hội Công đoàn XIII - HÀ VY

Chiều 30/9, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.
Công đoàn Viên chức Việt Nam chia sẻ với các đoàn viên khó khăn

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trong 2 ngày (từ ngày 30/9 đến ngày 01/10), tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

300 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI
Đoàn Chủ tịch Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ẩnh: THC

Đại hội chia thành 3 phiên. Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. Đồng thời, Đại hội cũng nghe báo cáo tóm tắt kết quả đạt được nhiệm kỳ 2018 - 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với nhiệm kỳ 2023 - 2028; định hướng thảo luận góp ý Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đề án nhân sự BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong chiều nay, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đề án nhân sự BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội tổng hợp kết quả thảo luận tổ; tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

300 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI
Toàn cảnh phiên làm việc thứ nhất Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: THC

Chăm lo tốt đoàn viên, người lao động

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đại hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn trong 5 năm tới. 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, CBCCVCLĐ trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

300 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: THC

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội V, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội nhận định, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19. Với sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều đạt và vượt kế hoạch.

Nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm, đầu tư nguồn lực, nhất là trong đại dịch Covid - 19.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều cách làm mới, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai có hiệu quả. Công tác nữ công, kiểm tra, giám sát, tài chính công đoàn được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy trình, quy định chung, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

300 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI
Các đại biểu tham dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: THC

Trong giai đoạn mới, Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt ra mục tiêu tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn. Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã chủ động tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên.

Mục tiêu là xây dựng các cấp công đoàn viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVCLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

300 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI
Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: THC

Xác định 3 khâu đột phá và giải pháp thực hiện

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định khâu đột phá chiến lược gồm:

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra nhiều giải pháp như: tập trung làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Làm tốt công tác vận động, khích lệ, tạo động lực đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Ngày mai (1/10) Đại hội sẽ diễn ra phiên thứ hai (phiên trọng thể). Đại hội sẽ thực hiện Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thực hiện các báo cáo của đoàn viên, viên chức, tham luận của các đại biểu; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Phiên thứ ba (chiều ngày 1/10/2023), Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng ...

Đồng chí Lê Minh Hùng tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Đồng chí Lê Minh Hùng tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang

Chiều 29/9, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 đã kết thúc tốt đẹp.

Đồng chí Lê Minh Nhân tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế Đồng chí Lê Minh Nhân tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra từ ngày 28 - 29/9. Tại ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công tác thông tin đối ngoại góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Công tác thông tin đối ngoại góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Diễn đàn chuyên đề số 9: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế” đã diễn ra tại Bộ Công Thương chiều 30/11.

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Đại hội Công đoàn XIII -

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lao động nói chung và lao động nữ nói riêng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Ban Nữ công.

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Công đoàn -

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn chuyên đề “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở” vào chiều ngày 30/11.

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đoàn tàu tuyên truyền, mang biểu trưng và phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xuất phát từ Ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chiều 29/11.

Giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân lao động

Đại hội Công đoàn XIII -

Giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân lao động

Chiều ngày 30/11, tại Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất

Đại hội Công đoàn XIII -

Công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất

Tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 17, khóa XII, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất.

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn" Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina.
Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động Tôi công nhân

Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động

Tại Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.
10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội Infographic

10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động

Bản tin công nhân ngày 30/11 gồm những nội dung chính sau đây: Giải quyết quyền lợi BHXH cho 200.000 lao động; công nhân xuyên đêm lắp đặt nhịp cuối cầu vượt Mai Dịch; công nhân khó khăn nhận “món quà từ Đại hội”
Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm

Điều gì khiến doanh nghiệp chọn chấp nhận “lỗ” để đảm bảo cho đoàn viên, công nhân lao động được sử dụng những sản phẩm có chất lượng? Cùng lắng nghe chia sẻ của chính những người trong cuộc trong chương trình Bàn Phúc lợi số 4 với chủ đề: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm.

Đọc thêm

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 với tinh thần trách nhiệm và kỳ vọng lớn ở Đại hội lần này.

Động lực thăng hạng của Bình Dương tại cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đại hội Công đoàn XIII -

Động lực thăng hạng của Bình Dương tại cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Chỉ 2 ngày sau lễ phát động tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kì vọng”, Bình Dương đã mạnh mẽ vươn lên vị trí Top 6 đầy ngoạn mục.

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đại hội Công đoàn XIII -

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đồng chí Phùng Thái Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh chia sẻ bí quyết khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Vượt khó hoàn thành công trình chào mừng Đại hội trước 2 tuần

Đại hội Công đoàn XIII -

Vượt khó hoàn thành công trình chào mừng Đại hội trước 2 tuần

Công trình “Sửa chữa đường trong hầm số 14 + 590”, đoạn qua đèo Hải Vân hoàn thành vượt tiến độ 14 ngày, hướng đến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công trình chào mừng đại hội tạo việc làm cho hơn 100 lao động

Đại hội Công đoàn XIII -

Công trình chào mừng đại hội tạo việc làm cho hơn 100 lao động

Công trình “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain" tại Nhà máy Gạch Ceramic An Giang với tổng mức đầu tư trên 350 tỷ đồng sẽ cho ra công suất 3 triệu m2/năm, tạo thêm việc làm cho hơn 100 lao động địa phương.

Công nhân tăng lương 2 triệu đồng/tháng nhờ công trình chào mừng đại hội

Đại hội Công đoàn XIII -

Công nhân tăng lương 2 triệu đồng/tháng nhờ công trình chào mừng đại hội

Công trình "Sửa chữa đoạn từ KM56+600 - Km59+400 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng" tạo điều kiện cho công nhân tăng thu nhập 2 triệu đồng mỗi tháng.

Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn An Giang đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Chính phủ có nhiều giải pháp giúp người lao động an tâm lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta là một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra từ 01-03/12/2023

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đời sống -

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Còn 10 ngày nữa Đại hội Công Việt Nam lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra. Bầu không khí phấn khởi trong thi đua lao động sản xuất diễn ra khắp cả nước.