Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định: kỳ vọng bứt phá

Hoạt động Công đoàn - MINH KHÔI

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 được kỳ vọng sẽ là sự kiện đánh dấu sự bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động.

Đây là sự kiện quan trọng của các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 170 nghìn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định và đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tham dự Đại hội và có những phát biểu quan trọng, sáng 11/10.

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định: Kỳ vọng bứt phá

Đồng chí Phạm Gia Túc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định phát biểu tại Đại hội - Ảnh: THANH THUỶ

Các chỉ tiêu hầu hết đạt và vượt so với Nghị quyết

Nhìn lại nhiệm kỳ 2018-2023 với nhiều khó khăn, thách thức, lại thêm đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp suốt hơn 2 năm đã khiến đời sống đoàn viên, người lao động tỉnh Nam Định bị ảnh hưởng tiêu cực. Song, với khả năng ứng biến linh hoạt, các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định có nhiều cách làm sáng tạo, đồng hành với đoàn viên, người lao động, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Nổi bật trong số đó là Công đoàn tỉnh Nam Định đã phát triển được trên 58,5 nghìn đoàn viên, đạt 292,5% kế hoạch chỉ tiêu.

Đồng chí Phạm Gia Túc – Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định đánh giá: “Đây là kết quả ấn tượng, khẳng định được uy tín của tổ chức Công đoàn tỉnh nhà trong CNVCLĐ”.

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định: Kỳ vọng bứt phá

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh: THANH THUỶ

Cùng với việc thành lập mới 102 công đoàn cơ sở (CĐCS), nhiệm kỳ này cũng ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong đánh giá chất lượng hoạt động và xếp loại công đoàn cơ sở hằng năm.

Kết quả là, hằng năm có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 97,8% CĐCS khu vực nhà nước, 63,28% CĐCS ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt chỉ tiêu đại hội).

Lý giải về thành công này, đồng chí Trần Trọng Thái – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cho biết, ngay sau Đại hội XVII, Công đoàn tỉnh Nam Định đã xây dựng chương trình, kế hoạch, giao chỉ tiêu đến các cấp công đoàn. Trên cơ sở đó, tổ chức khảo sát, thống kê đơn vị, doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn.

Ngoài ra, tích cực tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên.

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định: Kỳ vọng bứt phá

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh: THANH THUỶ

Hằng năm, LĐLĐ tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại...

Bình quân hằng năm, 100% doanh nghiệp nhà nước, 78,51% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động. Qua đó, nhiều ý kiến kiến nghị của người lao động về cải thiện đời sống, điều kiện làm việc đã được doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức bình quân hằng năm đạt chỉ tiêu với tỷ lệ 99,54%. Hằng năm có 100% doanh nghiệp nhà nước, 70,7% doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó 80% trở lên thỏa ước lao động tập thể đã ký có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Đây cũng là những chỉ tiêu mà Công đoàn tỉnh Nam Định đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII đề ra. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định: Kỳ vọng bứt phá

Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định tặng Công đoàn tỉnh Nam Định bức trướng với dòng chữ "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" - Ảnh: THANH THUỶ

Thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo, bảo vệ người lao động

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định đẩy mạnh việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với người sử dụng lao động (gần 1.300 cuộc).

Cùng với việc đề nghị các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động giải quyết quyền lợi, chế độ cho người lao động, các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định còn tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động hiểu để họ tự bảo vệ mình.

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định: Kỳ vọng bứt phá

Các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: THANH THUỶ

Công đoàn cũng tích cực tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là đối với các ngành, nghề, khu vực độc hại...

Công tác chăm lo được chú trọng với hơn 264 nghìn lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng, tổng số tiền trên 113,067 tỷ đồng. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định đã triển khai hỗ trợ kịp thời cho gần 25 nghìn đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền gần 8,5 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đã tổ chức 02 Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, công đoàn, các ngành chức năng với người lao động, cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động với sự tham gia của trên 700 công nhân lao động.

Tham luận tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Thu Hương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nam Định cho biết, nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn trong thành phố đã tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ. Hằng năm 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; 76% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật. Số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký TƯLĐTT đạt 76%.

Cũng theo đồng chí Đặng Thị Thu Hương, nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn thành phố Nam Định đã can thiệp bảo vệ cho trên 500 người được trở lại làm việc; 370 người được giải quyết chế độ phúc lợi nhân dịp Tết Nguyên đán, 450 người được tăng lương cơ bản theo quy định của pháp luật…

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Đinh: Kỳ vọng bứt phá
Kỳ vọng bứt phá

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định đạt được trọng nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Trần Thanh Hải cho rằng những những chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XVII đã sớm được các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định cụ thể hoá và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là đối thoại xã hội và phát triển đoàn viên.

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định: Kỳ vọng bứt phá

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, sáng 11/10/2023 - Ảnh: THANH THUỶ

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định cần có hành động đổi mới, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ cốt yếu: Tăng cường đối thoại; tăng số lượng và chất lượng đoàn viên công đoàn; tập trung thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng CĐCS; hoạt động công đoàn phải thuyết phục và tạo niềm tin đối với người lao động; các hoạt động hướng về cơ sở; đồng thời chủ động tham mưu, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị đối với hoạt động công đoàn.

Đồng chí Trần Thanh Hải kỳ vọng Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ là sự kiện đánh dấu sự bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động công đoàn.

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định: Kỳ vọng bứt phá

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng lẵng hoa tới Đại hội - Ảnh: THANH THUỶ

Đồng chí Phạm Gia Túc – Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định trong phát biểu của mình tại Đại hội, cũng gợi mở một số nhiệm vụ đối với các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định. Theo đồng chí Phạm Gia Túc, công đoàn phải thực sự làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, chủ động tham gia thương lượng, ký kết TƯLĐTT, giải quyết tranh chấp lao động…; chủ động dự báo tình hình với các vấn đề mới, khó trong công nhân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ tỉnh có bản lĩnh vững vàng. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn trong tình hình mới, theo hướng lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương, cơ sở, trọng tâm là phong trào lao động sáng tạo. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia, giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…

Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định: Kỳ vọng bứt phá
Đồng chí Phan Xuân Quang tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Đồng chí Phan Xuân Quang tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được diễn ra từ ngày 08 đến 09/10. Đồng ...

LĐLĐ tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XII LĐLĐ tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XII

Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 - 16/10/2023 ...

Đồng chí Trần Thị Kim Chung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh Đồng chí Trần Thị Kim Chung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

Sau 2 ngày diễn ra Đại hội, chiều 10/10, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Trà Vinh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đồng ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng: Khẳng định vai trò công đoàn trong doanh nghiệp

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng: Khẳng định vai trò công đoàn trong doanh nghiệp

Được thành lập vào năm 2014, trực thuộc Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị và thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng luôn thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên và bảo đảm việc làm cũng như quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp.

Tạp chí Lao động và Công đoàn cảm ơn những lời chúc mừng dịp 21/6

Hoạt động Công đoàn -

Tạp chí Lao động và Công đoàn cảm ơn những lời chúc mừng dịp 21/6

Những ngày qua, trong không khí phấn khởi của ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Tạp chí Lao động và Công đoàn đón nhận nhiều lẵng hoa và lời chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tạp chí Lao động và Công đoàn đoạt Giải C Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII

Hoạt động Công đoàn -

Tạp chí Lao động và Công đoàn đoạt Giải C Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII

Loạt bài 5 kỳ "Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên" của Tạp chí Lao động và Công đoàn vừa đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023 ở hạng mục phóng sự điều tra (báo điện tử).

Để báo chí đồng hành, truyền thông hiệu quả về Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Để báo chí đồng hành, truyền thông hiệu quả về Công đoàn

Lan tỏa kịp thời hình ảnh, hoạt động của Công đoàn là mục tiêu đề ra trong chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng với các cơ quan thông tấn báo chí về truyền thông công đoàn giai đoạn 2024 – 2028.

Công đoàn huyện Hải Lăng: Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn huyện Hải Lăng: Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Phát huy vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Từ đó tạo động lực khích lệ đoàn viên làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Công đoàn Tây Ninh: Tổng kết Tháng Công nhân 2024 và tuyên dương công nhân lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Tây Ninh: Tổng kết Tháng Công nhân 2024 và tuyên dương công nhân lao động

Ngày 19/06, LĐLĐ Tây Ninh tổ chức Tổng kết Tháng Công nhân 2024 và tuyên dương công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2022-2023.

Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khóa" phát triển đoàn viên Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khóa" phát triển đoàn viên

Đồng chí Phan Xuân Trí, Chủ tịch LĐLĐ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào? Tôi công nhân

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào?

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Đón xem Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khoá" phát triển đoàn viên Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khoá" phát triển đoàn viên

Talk Công đoàn 20 giờ, ngày 22/6/2024 là cuộc trò chuyện với đồng chí Phan Xuân Trí, Chủ tịch LĐLĐ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức tuyên truyền tập huấn về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động Công đoàn số

Tổ chức tuyên truyền tập huấn về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch số 91/KH-TLĐ về tổ chức tuyên truyền, tập huấn giáo dục về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

Những chuyển biến mạnh mẽ từ quá trình triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hoạt động Công đoàn -

Những chuyển biến mạnh mẽ từ quá trình triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị Khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, được tổ chức tại LĐLĐ tỉnh Nghệ An vào sáng 18/6/2024.

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 2)

Hoạt động Công đoàn -

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 2)

Nếu có một số doanh nghiệp chưa coi trọng tổ chức Công đoàn thì với Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thì hoàn toàn ngược lại. Kỹ sư Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp này, trong các cuộc trò chuyện đều nhắc đến vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn. Anh cười nhẹ nhàng nhưng nói thì chắc nịch: “Chúng tôi luôn xem công đoàn là một trong những tổ chức nòng cốt của đơn vị. Ở đâu không biết nhưng ở doanh nghiệp chúng tôi, công đoàn thực sự rất đắc lực và luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Xin các anh cứ thoải mái tìm hiểu xem tôi nói liệu có chính xác đến đâu?”.

Tuyên truyền sâu, rộng về truyền thống vẻ vang 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Tuyên truyền sâu, rộng về truyền thống vẻ vang 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị Quán triệt Hướng dẫn số 156-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (29/7/1929 - 29/7/2023).

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn

Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ tán thành việc quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Việc này cũng nhằm tạo điều kiện cho việc tăng cường bố trí nguồn kinh phí công đoàn cho các hoạt động của công đoàn cơ sở…

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Trị: Chăm lo tốt người lao động, hướng về vì cộng đồng

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Trị: Chăm lo tốt người lao động, hướng về vì cộng đồng

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm qua, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã quan tâm, chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động vì cộng đồng. Qua đó đã góp phần tạo niềm tin, động lực cho tập thể cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tháng Công nhân ở Gia Lai: Người lao động là chủ thể được chăm lo

Hoạt động Công đoàn -

Tháng Công nhân ở Gia Lai: Người lao động là chủ thể được chăm lo

Đây là khẳng định của đồng chí Rơ Lan Nga – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn về kết quả hoạt động Tháng Công nhân của các cấp công đoàn tỉnh này.

Xây “mái nhà thứ 2” giúp giáo viên vùng khó yên tâm gieo chữ

Hoạt động Công đoàn -

Xây “mái nhà thứ 2” giúp giáo viên vùng khó yên tâm gieo chữ

Câu chuyện về những khó khăn của thầy, cô giáo gieo chữ vùng cao tỉnh Quảng Trị luôn là điều mà khi nghe đến, bất chợt ta thấy biết ơn và tri ân. Với các thầy cô giáo công tác ở vùng khó, nhiệm vụ của họ không chỉ đơn thuần là dạy học mà còn là sứ mệnh vươn lên, vượt qua những khó khăn địa lý, đời sống và văn hóa để mang ước mơ đến với trẻ em miền núi. Với chúng tôi, những cán bộ công đoàn trân trọng và thấu hiểu những đóng góp lớn lao đó, càng mong muốn giúp sức hỗ trợ phần nào trên con đường lặng thầm của thầy, cô.

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

Công đoàn -

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ Tiền Giang có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn. Đặc biệt phải kể đến những căn “Mái ấm Công đoàn” được Công đoàn Tiền Giang hỗ trợ xây dựng cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở.

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Hoạt động Công đoàn -

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Mô hình mới, cách làm sáng tạo trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đã làm nên “bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An.

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Hoạt động Công đoàn -

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là mục tiêu, cũng là trăn trở của cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mang lại nhiều quyền lợi nhất cho đoàn viên, góp phần giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.