Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn

Hoạt động Công đoàn - TRẦN LƯU T/H

Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ tán thành việc quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Việc này cũng nhằm tạo điều kiện cho việc tăng cường bố trí nguồn kinh phí công đoàn cho các hoạt động của công đoàn cơ sở…
Cần giữ nguyên mức đóng 2% kinh phí công đoàn được thực hiện từ năm 1957 đến nay

Ngày 18/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

ĐBQH Âu Thị Mai (đoàn Tuyên Quang) cho rằng, về quản lý sử dụng tài chính công đoàn, dự thảo Luật đã kế thừa và giữ nguyên đối tượng, mức đóng 2% kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành.

Việc giữ ổn định quy định và nghĩa vụ nộp kinh phí công đoàn 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động thực hiện từ năm 1957 cho đến nay nhằm đảm bảo phúc lợi ổn định cho người lao động góp phần làm cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt phù hợp với tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Để đạt hiệu quả cao, đảm bảo tính minh bạch, bà Mai đề nghị ban soạn thảo quy định việc công khai tài chính hàng năm cần được tổ chức thông qua hội nghị toàn thể đoàn viên công đoàn của cơ quan, tổ chức đơn vị giúp đoàn viên công đoàn được nắm và trao đổi khi cần thiết. Bởi nếu chỉ quy định các hình thức như dự thảo Luật thì vì nhiều lý do khác nhau đoàn viên công đoàn sẽ không tiếp cận được thông tin về tài chính công đoàn.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành việc tiếp tục quy định thu kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH trong Dự thảo Luật.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang báo cáo, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm trong dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định (Đoàn Hà Giang) cho biết, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc cho phép công đoàn thu 2% kinh phí là một công cụ để Công đoàn Việt Nam giúp Đảng, Nhà nước tập hợp, giáo dục đoàn viên, người lao động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, việc tiếp tục duy trì thu 2% kinh phí công đoàn là hết sức cần thiết.

Mặt khác, đại biểu phân tích, kinh phí công đoàn do doanh nghiệp đóng không phải là tiền do doanh nghiệp chi. Chi phí này được pháp luật cho phép hạch toán vào giá thành sản phẩm. Như vậy, người tiêu dùng sẽ phải trả tiền cho chi phí này chứ không phải doanh nghiệp.

Về bản chất, việc quy định thu gián tiếp 2% theo quy định của Luật Công đoàn là để phục vụ cho việc chăm lo lại người lao động, để tái sản xuất sức lao động, bù đắp lại hao phí sức lao động của người lao động mà người sử dụng lao động doanh nghiệp chưa tính đúng, tính đủ vào tiền lương.

Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Đoàn Hà Nội) cho rằng, quyền, trách nhiệm của công đoàn trong dự thảo Luật quy định tương đối đầy đủ, nhưng quan trọng hơn ở đây là cần cho công đoàn một cơ chế để thực thi được các quyền và trách nhiệm đó. Cán bộ công đoàn cơ sở đều hưởng lương từ doanh nghiệp, luôn chịu sức ép từ người sử dụng lao động, khó tạo ra sự bình đẳng trong hoạt động.

“Cần thiết phải cụ thể hóa cơ chế này bằng pháp luật để công đoàn độc lập hơn với người sử dụng lao động. Trước hết là độc lập về tổ chức, chủ động về tài chính và có một chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn hữu hiệu”, đại biểu kiến nghị.

Về tài chính, đại biểu nhất trí quy định “kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động”. Đây là điều kiện tiên quyết để công đoàn chủ động, độc lập hơn trong tổ chức và hoạt động tại cơ sở. Tuy nhiên, đại biểu đề xuất nên giao Chính phủ thống nhất quy định cụ thể về công tác thu, quản lý, sử dụng nguồn tài chính công đoàn, giúp cho công tác quản lý nhà nước về tài chính công đoàn minh bạch, chặt chẽ và hiệu quả, đồng thời khắc phục được tình trạng chủ doanh nghiệp can thiệp quá sâu vào hoạt động thu, chi tài chính của công đoàn.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn
Đại biểu Âu Thị Mai (Đoàn Tuyên Quang) phát biểu thảo luận. Ảnh: dangcongsan.vn

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn Bình Dương) cho rằng, việc luật hóa và duy trì nguồn thu kinh phí công đoàn 2% thể hiện sự ưu việt. Kinh phí công đoàn được sử dụng tại công đoàn cơ sở chủ yếu để trực tiếp chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Theo một số kết quả nghiên cứu, kinh phí công đoàn chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí của doanh nghiệp. Khảo sát thực tế tại nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam cho thấy, rất ít có kiến nghị liên quan đến kinh phí công đoàn 2%. Do đó, vấn đề kinh phí công đoàn không phải là gánh nặng cho doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến khác cho rằng, sau hơn 10 năm thi hành, Luật Công đoàn năm 2012 đã bộc lộ hạn chế, bất cập. Một số quy định của luật đã không còn phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả truyền thống của tổ chức công đoàn, đồng thời phải khẳng định được vai trò chủ lực định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân trong tình hình mới. Do đó, việc sửa đổi Luật Công đoàn là vấn đề cấp bách.

Trên cơ sở kế thừa luật Công đoàn năm 2012, dự luật sửa đổi lần này gồm 6 chương, 36 điều, bỏ 1 điều so với luật hiện hành. Dự thảo luật Công đoàn sửa đổi có nhiều thay đổi cơ bản, trong đó có nội dung hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự ra đời của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài hệ thống công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, dự thảo luật tiếp tục quy định duy trì mức thu 2% kinh phí công đoàn, đồng thời bổ sung quy định về trích kinh phí công đoàn cho các cấp công đoàn và cho tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo 2 phương án.

Theo đó, phương án 1: Tại những nơi đã có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, kinh phí công đoàn được phân phối cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp) theo quy định của Chính phủ.

Phương án 2: Quy định cụ thể các phương án và tỷ lệ phân chia kinh phí công đoàn cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Một số doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến cuối năm Một số doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến cuối năm

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa quyết định lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 cho một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi ...

Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần bổ sung hành vi trốn, chậm đóng kinh phí công đoàn Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần bổ sung hành vi trốn, chậm đóng kinh phí công đoàn

Nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật, nhất là cơ chế quản lý tài chính công đoàn được nêu tại hội nghị ...

Đề xuất trích nộp 2% kinh phí công đoàn nhận được sự đồng thuận cao Đề xuất trích nộp 2% kinh phí công đoàn nhận được sự đồng thuận cao

Hơn 10 năm kể từ khi ban hành Luật Công đoàn, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Đó là chia sẻ của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn sau buổi Lễ dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào chiều nay, 20/7/2024.

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Chương trình kỷ niệm 95 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trao tặng Giải thưởng 22/7 – Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ hai, năm 2024.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), ngày 19/7/2024, Đoàn công tác của của Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ Tây Ninh, LĐLĐ TP. HCM đã đến dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán, Tháng Công nhân. Trong những đợt cao điển này, cùng với nguồn kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 12.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị vào ngày 18/7.

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

Hoạt động Công đoàn -

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

UBND tỉnh Long An phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức tuyên dương, khen thưởng 300 công nhân lao động giỏi năm 2024 vào ngày 16/7. Đây là hoạt động tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, khích lệ động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn Thừa Thiên Huế đã huy động các nguồn lực để cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng; cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thực hiện các khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

Hoạt động Công đoàn -

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

"Trong suy nghĩ và tâm tưởng của mỗi người dân Việt Nam, thì điều dưỡng và tất cả những người tham gia phòng chống đại dịch giai đoạn 2020-2023 đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận" - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói như vậy tại lễ vinh danh 135 điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác, phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Hoạt động Công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Chiều 16/7, đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có những phát biểu chỉ đạo quan trọng, tập trung thực hiện trong nửa cuối năm 2024.

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng:  Niềm vui gắn kết

Hoạt động Công đoàn -

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng: Niềm vui gắn kết

Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng chia sẻ như vậy khi nói về hoạt động tổ chức Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp” (viết tắt là Liên hoan) do chính đơn vị tổ chức năm nay, mang lại những tiếng cười vui giòn tan, xua tan mệt nhọc sau giờ làm việc...

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Hoạt động Công đoàn -

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu trên tại chương trình Gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tuyên dương đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) tiêu biểu năm 2023.

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Hoạt động Công đoàn -

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Mùa tri ân tháng 7, không hẹn mà gặp. Hàng nghìn người dân cùng các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, dâng những vòng hoa tươi thắm; thắp nén tâm hương tri ân những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Công đoàn -

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã tới thăm Di tích lịch sử Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Hoạt động Công đoàn -

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động các tỉnh thuộc Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đã thành lập mới 208 Công đoàn cơ sở, 118 nghiệp đoàn cơ sở; phát triển mới 6.798 đoàn viên, đạt 47% chỉ tiêu năm 2024.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Hoạt động Công đoàn -

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Ngày 13/7, đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã kính cẩn dâng hương lên nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động Công đoàn -

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nghiệp đoàn nghề cá phường Quảng Tiến (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nghiệp đoàn cơ sở có đoàn viên khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.