Thứ sáu 29/09/2023 17:36
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa biểu dương LĐLĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Hoạt động Công đoàn - NGUYỄN LUẬN

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận và biểu dương LĐLĐ tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết tại Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và LĐLD tỉnh; công tác an toàn lao động, lao động nữ và bình đẳng giới, nhà ở, thiết chế văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng người lao động,...
Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 Khánh Hòa: Các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 3.000 người lao động Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

Biểu dương LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa ở nhiều mặt

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Theo kết luận, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và biểu dương LĐLĐ tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết tại Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 08/7/2023 của UBND tỉnh; chủ động nghiên cứu, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị; các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị đã tập trung vào các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập và tình hình thực tế lao động sản xuất của người lao động tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt là chế độ chính sách, tuyển dụng lao động, đào tạo nghề, an toàn lao động, lao động nữ và bình đẳng giới, nhà ở, thiết chế văn hóa thể thao, siêu thị, trường học, nhà trẻ, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng người lao động.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa biểu dương LĐLĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao quà cho công nhân lao động khó khăn tại Hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ tỉnh, thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2023 được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa.

Để giải quyết các vấn đề đặt ra của đoàn viên, người lao động tại Hội nghị này phù hợp tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo phát triển lâu dài, bền vững các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của người lao động để hỗ trợ giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò giám sát việc thi hành quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các doanh nghiệp phát huy hiệu quả hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tại các doanh nghiệp để các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Bên cạnh việc giao nhiệm vụ cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị các nội dung kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động để chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, lĩnh vực theo dõi tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động tại Báo cáo tổng hợp giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các sở, ban, ngành và địa phương đề ngày 18/5/2023 của LĐLĐ tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, đồng gửi LĐLĐ tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đặc biệt lưu ý, trong đó, cần quan tâm triển khai thực hiện các vấn đề trọng tâm như sau:

Thứ nhất, về nhà ở cho người lao động, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân phong và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát nhu cầu nhà ở, siêu thị, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa, thể thao tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung, đề xuất phương án quy hoạch, kế hoạch thực hiện đến năm 2030; trong đó, kêu gọi các nhà đầu tư ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, hướng dẫn cụ thể quy định “Ghi nợ tiền sử dụng đất tại Điều 16”, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu về nhà ở, nhất là người lao động ở nông thôn xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại địa phương, ưu tiên cho người lao động có nhu cầu sử dụng đất trong việc xây nhà ở.

Thứ hai, về việc tiếp cận các nguồn vốn vay và bảo hiểm xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, rà soát lại thủ tục vay vốn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thông tin cụ thể chương trình vốn vay đến người lao động tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận các nguồn vốn vay thuận lợi, nhất là các nguồn vốn vay ưu đãi, vay mua nhà ở xã hội,...góp phần ngăn chặn người lao động tìm đến "tín dụng đen".

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tăng cường tuyên truyền, thông tin cụ thể về chính sách bảo hiểm để người lao động yên tâm làm việc; trường hợp khó khăn thì tư vấn cho người lao động nhận bảo hiểm thất nghiệp nhằm hạn chế việc người lao động bán hoặc rút bảo hiểm một lần.

Đối với đoàn viên, người lao động, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu phải thực hiện tốt cam kết trách nhiệm lao động với doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật; phối hợp chặt chẽ với công đoàn bộ phận và tập thể người lao động nghiên cứu các kỹ năng và kiến thức cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động để giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh.

Công đoàn bộ phận chuyên trách phối hợp chặt chẽ với công đoàn tại các doanh nghiệp bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động; hướng dẫn các kỹ năng, kiến thức pháp luật cần thiết để người lao động, chung tay cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, không để phát sinh tình hình phức tạp. Mọi vấn đề phát sinh cần phải được giải quyết theo trình tự, đúng quy định pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình sản xuất của doanh nghiệp, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài các yêu cầu, nhiệm vụ kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa còn giao một số yêu cầu khác đối với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, tất cả hướng đến lợi ích của người lao động.

20 năm sát cánh với đoàn viên, NLĐ để xây dựng công đoàn vững mạnh 20 năm sát cánh với đoàn viên, NLĐ để xây dựng công đoàn vững mạnh

Ngày 03/3, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế (KCN - KKT) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 ...

Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Ngày 07/4, tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), Tổng LĐLĐ (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tập ...

Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023

Ngày 25/4, LĐLĐ (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông cho người lao động

Năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho đoàn viên, người lao động.

Hà Nội: Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Hoạt động Công đoàn -

Hà Nội: Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tích cực, sáng tạo tổ chức các hoạt động phối hợp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữa Công đoàn Thủ đô và Công an Hà Nội đã mang lại an toàn tại nơi ở, nơi làm việc cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Phát động giải báo chí về công nhân, công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

Hoạt động Công đoàn -

Phát động giải báo chí về công nhân, công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

Ngày 25/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng” lần thứ II, năm 2023 – 2024 (Giải Báo chí).

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện phiên bế mạc Đại hội.

Khen thưởng công nhân Đường sắt dũng cảm cứu người

Hoạt động Công đoàn -

Khen thưởng công nhân Đường sắt dũng cảm cứu người

Ngày 25/9, đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cùng đồng chí Hoàng Năng Khang - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN và lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Hà Lạng đã gặp mặt, biểu dương và khen thưởng cho anh Chu Văn Đại - công nhân Cung cầu đường Cẩm Lý thuộc Công ty CP Đường sắt Hà Lạng đã dũng cảm cứu người.

Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động

Đồng chí Nguyễn Anh Thơ – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động tham gia Talk Công đoàn chia sẻ về vấn đề an toàn và vệ sinh lao động.
Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế? Tôi công nhân

Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế?

Nếu phương án 2 của đề xuất tính tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH tại dự thảo Luật BHXH sửa đổi được thông qua thì sắp tới, người lao động có cơ hội được đóng BHXH sát với thu nhập thực tế. Và khi đó, 7 khoản tiền bảo hiểm sẽ tăng theo.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến" Infographic

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến"

Thực hiện Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình với các nội dung như sau:
Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi TikTok vui

Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi

Chị Hương vui mừng thông báo: Gia đình nhận được 14 triệu đồng do các nhà hảo tâm quyên góp sau khi đọc phóng sự “Thợ đá Châu Tiến – bao nhiêu Oxy cũng không đủ” trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn.
Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ Muôn nẻo yêu thương

Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ

Làm thế nào để có thể ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ, đặc biệt khi mất đi người thân yêu của mình. Đón xem Muôn nẻo yêu thương số 10 với chủ đề: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ. Chương trình phát sóng 19 giờ, thứ Sáu, 29/09/2023 trên Tạp chí Điện tử Lao động và Công đoàn.

Đọc thêm

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hoạt động Công đoàn -

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 25/9, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đóng góp rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đóng góp rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được khai mạc vào sáng ngày 26/9, trước sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng này, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.

Công đoàn Công thương Việt Nam làm việc với đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Pháp

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Công thương Việt Nam làm việc với đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Pháp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, vừa qua tại Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Công Thương (CĐCT) Việt Nam đã phối hợp tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Pháp (CGT) do đồng chí Gérard Ré, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đời sống CGT làm Trưởng đoàn.

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” cho con em đoàn viên, NLĐ khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” cho con em đoàn viên, NLĐ khó khăn

Đây là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cẩm Lệ phối hợp với Quận Đoàn tổ chức với mong muốn xây dựng ký ức tươi đẹp về Tết Trung thu, khích lệ các em vượt khó vươn lên trong học tập.

Sôi động Lễ khai mạc vòng loại khu vực 3 Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc

Hoạt động Công đoàn -

Sôi động Lễ khai mạc vòng loại khu vực 3 Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc

Sáng 23/9, tại Sân bóng Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ khai mạc vòng loại khu vực 3 "Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023".

Nghệ An tổ chức chu đáo vòng loại khu vực 3 Giải bóng đá công nhân toàn quốc

Hoạt động Công đoàn -

Nghệ An tổ chức chu đáo vòng loại khu vực 3 Giải bóng đá công nhân toàn quốc

Vòng loại khu vực 3 “Giải bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023” diễn ra từ ngày 22 đến 24/9 tại sân bóng Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhận nhiệm vụ là đơn vị đăng cai vòng loại khu vực 3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị tốt các điều kiện thi đấu và đội tuyển của Công đoàn Nghệ An được đánh giá rất cao tại vòng loại này.

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Trao 131 suất quà cho con đoàn viên

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Trao 131 suất quà cho con đoàn viên

Sáng ngày 22/9, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Cùng em vững bước tới trường” năm 2023 để thăm hỏi, động viên và trao quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI

Công đoàn -

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI

Ngày 21/9, phiên làm việc thứ nhất của Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội (Đại hội).

Chương trình "01 triệu sáng kiến" mang lại giá trị làm lợi hơn 10.000 tỷ đồng

Hoạt động Công đoàn -

Chương trình "01 triệu sáng kiến" mang lại giá trị làm lợi hơn 10.000 tỷ đồng

Theo đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chương trình ''01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" (viết tắt là Chương trình ''01 triệu sáng kiến'') đã mang lại giá trị làm lợi hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngành Dầu khí.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội quyên góp, ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội quyên góp, ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư

Toàn bộ số tiền đóng góp của cán bộ, đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội là hơn 312 triệu đồng sẽ được Ban Thường vụ Công đoàn ngành thông qua Mặt trận Tổ quốc địa phương chuyển đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.