Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa biểu dương LĐLĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Hoạt động Công đoàn - NGUYỄN LUẬN

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận và biểu dương LĐLĐ tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết tại Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và LĐLD tỉnh; công tác an toàn lao động, lao động nữ và bình đẳng giới, nhà ở, thiết chế văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng người lao động,...
Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 Khánh Hòa: Các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 3.000 người lao động Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

Biểu dương LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa ở nhiều mặt

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Theo kết luận, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và biểu dương LĐLĐ tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết tại Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 08/7/2023 của UBND tỉnh; chủ động nghiên cứu, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị; các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị đã tập trung vào các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập và tình hình thực tế lao động sản xuất của người lao động tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt là chế độ chính sách, tuyển dụng lao động, đào tạo nghề, an toàn lao động, lao động nữ và bình đẳng giới, nhà ở, thiết chế văn hóa thể thao, siêu thị, trường học, nhà trẻ, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng người lao động.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa biểu dương LĐLĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao quà cho công nhân lao động khó khăn tại Hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ tỉnh, thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2023 được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa.

Để giải quyết các vấn đề đặt ra của đoàn viên, người lao động tại Hội nghị này phù hợp tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo phát triển lâu dài, bền vững các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của người lao động để hỗ trợ giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò giám sát việc thi hành quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các doanh nghiệp phát huy hiệu quả hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tại các doanh nghiệp để các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Bên cạnh việc giao nhiệm vụ cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị các nội dung kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động để chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, lĩnh vực theo dõi tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động tại Báo cáo tổng hợp giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các sở, ban, ngành và địa phương đề ngày 18/5/2023 của LĐLĐ tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, đồng gửi LĐLĐ tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đặc biệt lưu ý, trong đó, cần quan tâm triển khai thực hiện các vấn đề trọng tâm như sau:

Thứ nhất, về nhà ở cho người lao động, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân phong và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát nhu cầu nhà ở, siêu thị, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa, thể thao tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung, đề xuất phương án quy hoạch, kế hoạch thực hiện đến năm 2030; trong đó, kêu gọi các nhà đầu tư ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, hướng dẫn cụ thể quy định “Ghi nợ tiền sử dụng đất tại Điều 16”, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu về nhà ở, nhất là người lao động ở nông thôn xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại địa phương, ưu tiên cho người lao động có nhu cầu sử dụng đất trong việc xây nhà ở.

Thứ hai, về việc tiếp cận các nguồn vốn vay và bảo hiểm xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, rà soát lại thủ tục vay vốn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thông tin cụ thể chương trình vốn vay đến người lao động tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận các nguồn vốn vay thuận lợi, nhất là các nguồn vốn vay ưu đãi, vay mua nhà ở xã hội,...góp phần ngăn chặn người lao động tìm đến "tín dụng đen".

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tăng cường tuyên truyền, thông tin cụ thể về chính sách bảo hiểm để người lao động yên tâm làm việc; trường hợp khó khăn thì tư vấn cho người lao động nhận bảo hiểm thất nghiệp nhằm hạn chế việc người lao động bán hoặc rút bảo hiểm một lần.

Đối với đoàn viên, người lao động, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu phải thực hiện tốt cam kết trách nhiệm lao động với doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật; phối hợp chặt chẽ với công đoàn bộ phận và tập thể người lao động nghiên cứu các kỹ năng và kiến thức cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động để giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh.

Công đoàn bộ phận chuyên trách phối hợp chặt chẽ với công đoàn tại các doanh nghiệp bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động; hướng dẫn các kỹ năng, kiến thức pháp luật cần thiết để người lao động, chung tay cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, không để phát sinh tình hình phức tạp. Mọi vấn đề phát sinh cần phải được giải quyết theo trình tự, đúng quy định pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình sản xuất của doanh nghiệp, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài các yêu cầu, nhiệm vụ kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa còn giao một số yêu cầu khác đối với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, tất cả hướng đến lợi ích của người lao động.

20 năm sát cánh với đoàn viên, NLĐ để xây dựng công đoàn vững mạnh 20 năm sát cánh với đoàn viên, NLĐ để xây dựng công đoàn vững mạnh

Ngày 03/3, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế (KCN - KKT) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 ...

Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Ngày 07/4, tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), Tổng LĐLĐ (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tập ...

Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023

Ngày 25/4, LĐLĐ (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Công đoàn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ

Hoạt động Công đoàn -

Đà Nẵng: Công đoàn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), chiều 24/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cẩm Lệ tổ chức Lễ đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

"Tổng Bí thư gợi mở cho tôi những suy nghĩ sâu sắc về đổi mới”

Hoạt động Công đoàn -

"Tổng Bí thư gợi mở cho tôi những suy nghĩ sâu sắc về đổi mới”

Là một trong 10 cán bộ công đoàn xuất sắc vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất, TS. Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) luôn khắc ghi lời căn dặn Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ công đoàn về “đổi mới”.

Tháng Bảy về với di tích lịch sử diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I

Hoạt động Công đoàn -

Tháng Bảy về với di tích lịch sử diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I

Di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I tại xã Cao Vân (nay là xã Phú Xuyên), huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là một địa chỉ mà tôi đã hằng mong ước được đến tham quan từ lâu. Mãi đến trung tuần tháng Bảy này, tôi mới may mắn được theo đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến thăm nơi đây. Bao cảm xúc tươi mới của một người cán bộ trẻ như tôi chợt dâng trào, nhất là hiểu được thêm nhiều câu chuyện đầy ý nghĩa trong thuở đầu đánh dấu bước trưởng thành mạnh mẽ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo tổ chức Công đoàn các nước chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoạt động Công đoàn -

Lãnh đạo tổ chức Công đoàn các nước chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Được tin Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo tổ chức công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế đã gửi điện, thư chia buồn đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia sẻ tình cảm đoàn kết, sát cánh với giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam.

Công nhân Thái Nguyên tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoạt động Công đoàn -

Công nhân Thái Nguyên tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 22/7, khởi đầu ngày làm việc mới, Ban lãnh đạo, Công đoàn và hơn 16 nghìn người lao động các chi nhánh của Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã cùng nhau dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổ chức Công đoàn tích cực phối hợp hỗ trợ gia đình công nhân đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang

Hoạt động Công đoàn -

Tổ chức Công đoàn tích cực phối hợp hỗ trợ gia đình công nhân đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang

LĐLĐ tỉnh Bình Dương và LĐLĐ Tuyên Quang đang tích cực trao đổi thông tin, xác minh để có phương thức hỗ trợ vợ chồng hai công nhân Đỗ Bá Duy - Bàn Mai Hương khi được cho là bị chủ “giam lương” phải bồng con thơ đi bộ từ Bình Dương về quê ở tỉnh Tuyên Quang. PV Tạp chí Lao động và Công đoàn cũng đã về thăm nhà anh Duy để tìm hiểu sự tình.

Người lao động phải khám bệnh nghề nghiệp 1 năm mấy lần? Tôi công nhân

Người lao động phải khám bệnh nghề nghiệp 1 năm mấy lần?

Việc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động được thực hiện từ 1 lần/năm đến 2 lần/năm, tùy đối tượng người lao động.

Người lao động phải khám bệnh nghề nghiệp 1 năm mấy lần? Tôi công nhân

Người lao động phải khám bệnh nghề nghiệp 1 năm mấy lần?

Việc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động được thực hiện từ 1 lần/năm đến 2 lần/năm, tùy đối tượng người lao động.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 Cán bộ Công đoàn được xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024 Infographic

10 Cán bộ Công đoàn được xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TLĐ ngày 22/02/2024 về việc tổ chức xét chọn Giải thưởng “Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu để trao giải thưởng danh giá này.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Cuộc thi viết “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” thu hút 173 tác phẩm tham gia

Hoạt động Công đoàn -

Cuộc thi viết “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” thu hút 173 tác phẩm tham gia

Cuộc thi viết về “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” năm 2024 được phát động từ ngày 12/4 - 20/6, đã thu hút 173 tác phẩm tham gia cuộc thi, trong đó có 59 tác phẩm qua vòng sơ khảo và được đăng tải lên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn. Mỗi tác phẩm nhằm góp phần tuyên truyền những "góc nhìn" mới, những "khoảnh khắc" đẹp về hoạt động của các cấp công đoàn.

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Đó là chia sẻ của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn sau buổi Lễ dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào chiều nay, 20/7/2024.

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Chương trình kỷ niệm 95 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trao tặng Giải thưởng 22/7 – Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ hai, năm 2024.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), ngày 19/7/2024, Đoàn công tác của của Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ Tây Ninh, LĐLĐ TP. HCM đã đến dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán, Tháng Công nhân. Trong những đợt cao điển này, cùng với nguồn kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 12.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị vào ngày 18/7.

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

Hoạt động Công đoàn -

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

UBND tỉnh Long An phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức tuyên dương, khen thưởng 300 công nhân lao động giỏi năm 2024 vào ngày 16/7. Đây là hoạt động tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, khích lệ động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo.

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn Thừa Thiên Huế đã huy động các nguồn lực để cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng; cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thực hiện các khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

Hoạt động Công đoàn -

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

"Trong suy nghĩ và tâm tưởng của mỗi người dân Việt Nam, thì điều dưỡng và tất cả những người tham gia phòng chống đại dịch giai đoạn 2020-2023 đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận" - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói như vậy tại lễ vinh danh 135 điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác, phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Hoạt động Công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Chiều 16/7, đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có những phát biểu chỉ đạo quan trọng, tập trung thực hiện trong nửa cuối năm 2024.