Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên:

4 giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp

Phát triển đoàn viên - ĐOÀN LÂM

Tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 các tỉnh khu vực Tây Nguyên đều đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp.
Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng công đoàn mới thành lập. Ảnh: ĐVCC

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh khu vực Tây Nguyên tích cực tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên; tính đến hết năm 2022 đã kết nạp 49.446 người lao động (NLĐ) vào tổ chức Công đoàn.

Sâu sát, tạo bước đột phá, cách làm hiệu quả

Theo báo cáo tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 của LĐLĐ các tỉnh khu vực Tây Nguyên, trong nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nhất là đại dịch COVID-19, không ít doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động; một bộ phận NLĐ mất việc làm. Vì vậy công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với nhận thức sâu sắc về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tổ chức Công đoàn và quyết tâm thực hiện chỉ tiêu công tác phát triển đoàn viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, mục tiêu đề ra trong chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, LĐLĐ các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp; có nơi đã tạo bước đột phá, cách làm hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng công đoàn mới thành lập. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra. Kết quả, đã kết nạp 16.855 đoàn viên, thành lập 124 CĐCS, trong đó có 101 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (38 công CĐCS doanh nghiệp có từ 25 NLĐ trở lên).

Hay LĐLĐ tỉnh Gia Lai thì chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với xây dựng CĐCS vững mạnh; tập trung đổi mới cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động NLĐ.

LĐLĐ tỉnh thành lập 7 “Tổ cơ sở” thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn triển khai các lĩnh vực hoạt động công đoàn, trong đó tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Mỗi “Tổ cơ sở” được giao chỉ tiêu về số doanh nghiệp, NLĐ sẽ tiếp cận để tuyên truyền, vận động; số đoàn viên được kết nạp, số CĐCS được thành lập hàng năm gắn với địa bàn được phân công phụ trách.

Nhờ vậy nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã kết nạp mới 11.006 đoàn viên; thành lập mới 123 CĐCS, trong đó có 30 CĐCS có 25 NLĐ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đoàn viên trong nhiệm kỳ đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và 220% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cấp tỉnh với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan như: Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Ban Quản lý các Khu công nghiệp... để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Đồng chí Lưu Văn Lợi, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trao huy hiệu Công đoàn Việt Nam cho đoàn viên mới kết nạp. Ảnh: ĐVCC

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thành lập 138 CĐCS, trong đó có 70 CĐCS có từ 25 NLĐ trở lên, kết nạp 14.772 đoàn viên, đạt 246,2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh.

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023 và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về xây dựng và phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, LĐLĐ tỉnh Kon Tum chỉ đạo 100% công đoàn cấp trên cơ sở thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018-2023. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã kết nạp được 4.274 đoàn viên, đạt 106,9% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh.

Còn LĐLĐ tỉnh Đắk Nông thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; ban hành kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cả nhiệm kỳ và theo từng năm; điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đoàn viên phù hợp với mục tiêu của chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Xây dựng chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ tỉnh với Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tổ chức khảo sát và vận động kết nạp 2.537 đoàn viên, thành lập 82 CĐCS.

Phát huy vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Không chỉ ở cấp tỉnh, vai trò của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là hết sức quan trọng trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Bởi đây là cấp trực tiếp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh về công tác này. Với phương châm “Đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp”, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đóng góp to lớn vào kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhiệm kỳ 2018-2023 ở các tỉnh Tây Nguyên.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai Đỗ Xuân Quý chia sẻ, “Công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đây không chỉ đơn thuần là thực hiện chỉ tiêu công đoàn cấp trên giao mà là nhiệm vụ “sống còn” của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Chúng tôi luôn trăn trở, tìm những cách làm mới, hiệu quả hơn để tiếp cận doanh nghiệp, gặp gỡ được NLĐ vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum Rơ Chăm Long tặng Bằng khen cho LĐLĐ thành phố Kon Tum đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Ảnh: ĐVCC

Theo đồng chí Đỗ Xuân Quý, dù đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, tham gia, hỗ trợ của các ngành, nhưng quan trọng và quyết định kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS chính là vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn.

Phải dành rất nhiều thời gian, công sức, từ việc gặp gỡ, trao đổi, thuyết phục chủ doanh nghiệp để có sự đồng thuận về chủ trương đến việc vận động, thuyết phục để NLĐ gia nhập công đoàn; hay việc thành lập ban vận động, lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành CĐCS và kịch bản tổ chức công bố quyết định thành lập CĐCS... Tất cả đều phải chuẩn bị chu đáo, nhiều phương án, xử lý linh hoạt và kiên trì đeo bám cơ sở, một lần chưa được nhưng nhiều lần sẽ thành công.

Còn đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì cho rằng, không ít chủ doanh nghiệp chưa đồng thuận với việc thành lập CĐCS tại đơn vị mình; có trường hợp phải hẹn nhiều lần mới gặp được, hay doanh nghiệp không tạo điều kiện để cán bộ công đoàn gặp gỡ với NLĐ.

Đối với NLĐ, vẫn còn một bộ phận băn khoăn, chưa “mặm mà” với việc gia nhập Công đoàn vì nhiều lý do khác nhau như: lo ngại khi vào công đoàn sẽ phải đóng đoàn phí; phải tham gia sinh hoạt; hay lo lắng sẽ bị áp lực từ phía doanh nghiệp… Vì vậy phải bám sát để tuyên truyền, vận động cả phía người sử dụng lao động và NLĐ, nhất là thông qua các hoạt động của công đoàn.

“Khi đã vận động phát triển đoàn viên, thành lập được CĐCS ở tại doanh nghiệp, chúng tôi phải thường xuyên đeo bám cơ sở để vừa định hướng cho CĐCS hoạt động mang lại hiệu quả, vừa hướng dẫn ban chấp hành CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển thêm đoàn viên, với mục tiêu đảm bảo ít nhất số lượng đoàn viên công đoàn ở mỗi đơn vị phải đạt tỷ lệ trên 90% so với tổng số NLĐ tại doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Các cấp công đoàn ở Đắk Nông chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, hầu hết các ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 các tỉnh khu vực Tây Nguyên đều đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 như:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn, hướng các hoạt động về cơ sở nhiều hơn để tạo sức thu hút NLĐ tham gia các hoạt động công đoàn và tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Thứ hai là, nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS ở các doanh nghiệp. Chủ yếu tập trung triển khai làm tốt hơn nữa các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, giảm bớt những hoạt động không có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Thứ ba là, tập trung bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ CĐCS ở các doanh nghiệp về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục…

Thứ tư là, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình biến động đoàn viên, NLĐ của các CĐCS doanh nghiệp, để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS trong công tác phát triển đoàn viên.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023 Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023

Trong quý III, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giới ...

Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Công tác phát triển đoàn viên công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 được chú trọng, triển khai với nhiều giải pháp mới, đạt một số kết ...

Công đoàn huyện Phú Lộc: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở Công đoàn huyện Phú Lộc: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Cùng với các tổ chức Công đoàn trong toàn tỉnh, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Lộc đã có nhiều giải ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

28 công đoàn cơ sở được thành lập, 4.350 đoàn viên công đoàn gia nhập “ngôi nhà lớn” Công đoàn Nghệ An, 547 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Phát triển đoàn viên -

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Đây là chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giai đoạn 2024 – 2028 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng.

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Phát triển đoàn viên -

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định thành lập, ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở Tài xế xe công nghệ Đà Lạt. Đây là nghiệp đoàn cơ sở đầu tiên được thành lập trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Phát triển đoàn viên -

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập đầu tiên tại Đà Nẵng vừa được ra mắt vào tối 15/4, với 117 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Công đoàn -

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khẳng định tại Hội thảo “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028”, ngày 5/4/2024.

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Phát triển đoàn viên -

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Đó là nhận định của đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khi chia sẻ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong bối cảnh hiện nay.

04 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024 người lao động cần biết Tôi công nhân

04 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024 người lao động cần biết

Thẻ BHYT được tích hợp vào thẻ căn cước, thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình và học sinh, sinh viên... 2 trong 4 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024.

04 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024 người lao động cần biết Tôi công nhân

04 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024 người lao động cần biết

Thẻ BHYT được tích hợp vào thẻ căn cước, thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình và học sinh, sinh viên... 2 trong 4 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024.

Talk Công đoàn: Đặt trọn niềm tin nơi đoàn viên để thúc đẩy gắn kết Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Đặt trọn niềm tin nơi đoàn viên để thúc đẩy gắn kết

Lắng nghe những chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tháng 5/2024: Kết nạp mới 82.648 đoàn viên, thành lập 909 công đoàn cơ sở Infographic

Tháng 5/2024: Kết nạp mới 82.648 đoàn viên, thành lập 909 công đoàn cơ sở

Theo báo cáo của các công đoàn ngành, địa phương, trong tháng 5/2024, các cấp công đoàn đã thành lập được 909 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 82.648 đoàn viên công đoàn.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Video: Đọc sách giữa biển khơi Video

Video: Đọc sách giữa biển khơi

Được mệnh danh là “Kình ngư trắng giữa biển xanh”, tàu kiểm ngư số hiệu KN-390 luôn cần khoảng 10 người thợ máy chia nhau ca kíp vận hành để bảo đảm an toàn tuyệt đối với phương châm "tàu là nhà, biển cả là quê hương". Những lúc rảnh rỗi, anh em thợ máy – thủy thủ trên tàu lại tranh thủ đọc sách. Mời các bạn xem nội dung bài viết về tàu KN-390 và anh em thủy thủ làm việc trên tàu Tại Đây.

Đọc thêm

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh về sự đổi mới trong tuyên truyền, truyền thông đối với đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Công đoàn -

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn, khi được hỏi về vấn đề phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Phát triển đoàn viên -

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Bằng nhiều cách làm hay và quyết liệt, đến nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Kiên Giang đã thu được những kết quả quan trọng. Ở đó, người lao động dành trọn niềm tin để gia nhập tổ chức Công đoàn…

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Công đoàn -

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Việc nắm chắc nguồn và trước mắt tập trung thành lập nghiệp đoàn xe công nghệ, giáo viên mẫu giáo tư thục là các giải pháp hứa hẹn mang lại hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên của LĐLĐ TP Đà Nẵng

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Đây là mục tiêu chiến lược mà LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Cán bộ công đoàn "hiến kế" nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Hội thảo diễn ra 2 ngày tại Tây Ninh.

Phát triển đoàn viên: "Trong thách thức bao giờ cũng có cơ hội"

Phát triển đoàn viên -

Phát triển đoàn viên: "Trong thách thức bao giờ cũng có cơ hội"

Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng đã có những chia sẻ về các giải pháp căn cơ, lâu dài để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

LĐLĐ Bình Phước: Nỗ lực chăm lo người lao động và phát triển đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ Bình Phước: Nỗ lực chăm lo người lao động và phát triển đoàn viên

LĐLĐ Bình Phước đã, đang tăng cường các nguồn lực và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), từ đó mở rộng phát triển đoàn viên đến từng cơ sở, doanh nghiệp.

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp

Phát triển đoàn viên -

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp

Để thực hiện tốt một trong 3 khâu đột phá, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2023 - 2028 cả nước có 15 triệu đoàn viên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024.

Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Phát triển đoàn viên -

Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Công tác phát triển đoàn viên công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 được chú trọng, triển khai với nhiều giải pháp mới, đạt một số kết quả quan trọng.