Thứ sáu 01/12/2023 07:55
Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên:

4 giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp

Hoạt động Công đoàn - ĐOÀN LÂM

Tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 các tỉnh khu vực Tây Nguyên đều đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp.
Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng công đoàn mới thành lập. Ảnh: ĐVCC

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh khu vực Tây Nguyên tích cực tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên; tính đến hết năm 2022 đã kết nạp 49.446 người lao động (NLĐ) vào tổ chức Công đoàn.

Sâu sát, tạo bước đột phá, cách làm hiệu quả

Theo báo cáo tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 của LĐLĐ các tỉnh khu vực Tây Nguyên, trong nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nhất là đại dịch COVID-19, không ít doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động; một bộ phận NLĐ mất việc làm. Vì vậy công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với nhận thức sâu sắc về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tổ chức Công đoàn và quyết tâm thực hiện chỉ tiêu công tác phát triển đoàn viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, mục tiêu đề ra trong chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, LĐLĐ các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp; có nơi đã tạo bước đột phá, cách làm hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng công đoàn mới thành lập. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra. Kết quả, đã kết nạp 16.855 đoàn viên, thành lập 124 CĐCS, trong đó có 101 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (38 công CĐCS doanh nghiệp có từ 25 NLĐ trở lên).

Hay LĐLĐ tỉnh Gia Lai thì chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với xây dựng CĐCS vững mạnh; tập trung đổi mới cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động NLĐ.

LĐLĐ tỉnh thành lập 7 “Tổ cơ sở” thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn triển khai các lĩnh vực hoạt động công đoàn, trong đó tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Mỗi “Tổ cơ sở” được giao chỉ tiêu về số doanh nghiệp, NLĐ sẽ tiếp cận để tuyên truyền, vận động; số đoàn viên được kết nạp, số CĐCS được thành lập hàng năm gắn với địa bàn được phân công phụ trách.

Nhờ vậy nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã kết nạp mới 11.006 đoàn viên; thành lập mới 123 CĐCS, trong đó có 30 CĐCS có 25 NLĐ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đoàn viên trong nhiệm kỳ đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và 220% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cấp tỉnh với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan như: Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Ban Quản lý các Khu công nghiệp... để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Đồng chí Lưu Văn Lợi, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trao huy hiệu Công đoàn Việt Nam cho đoàn viên mới kết nạp. Ảnh: ĐVCC

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thành lập 138 CĐCS, trong đó có 70 CĐCS có từ 25 NLĐ trở lên, kết nạp 14.772 đoàn viên, đạt 246,2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh.

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023 và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về xây dựng và phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, LĐLĐ tỉnh Kon Tum chỉ đạo 100% công đoàn cấp trên cơ sở thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018-2023. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã kết nạp được 4.274 đoàn viên, đạt 106,9% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh.

Còn LĐLĐ tỉnh Đắk Nông thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; ban hành kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cả nhiệm kỳ và theo từng năm; điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đoàn viên phù hợp với mục tiêu của chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Xây dựng chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ tỉnh với Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tổ chức khảo sát và vận động kết nạp 2.537 đoàn viên, thành lập 82 CĐCS.

Phát huy vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Không chỉ ở cấp tỉnh, vai trò của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là hết sức quan trọng trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Bởi đây là cấp trực tiếp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh về công tác này. Với phương châm “Đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp”, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đóng góp to lớn vào kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhiệm kỳ 2018-2023 ở các tỉnh Tây Nguyên.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai Đỗ Xuân Quý chia sẻ, “Công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đây không chỉ đơn thuần là thực hiện chỉ tiêu công đoàn cấp trên giao mà là nhiệm vụ “sống còn” của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Chúng tôi luôn trăn trở, tìm những cách làm mới, hiệu quả hơn để tiếp cận doanh nghiệp, gặp gỡ được NLĐ vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum Rơ Chăm Long tặng Bằng khen cho LĐLĐ thành phố Kon Tum đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Ảnh: ĐVCC

Theo đồng chí Đỗ Xuân Quý, dù đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, tham gia, hỗ trợ của các ngành, nhưng quan trọng và quyết định kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS chính là vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn.

Phải dành rất nhiều thời gian, công sức, từ việc gặp gỡ, trao đổi, thuyết phục chủ doanh nghiệp để có sự đồng thuận về chủ trương đến việc vận động, thuyết phục để NLĐ gia nhập công đoàn; hay việc thành lập ban vận động, lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành CĐCS và kịch bản tổ chức công bố quyết định thành lập CĐCS... Tất cả đều phải chuẩn bị chu đáo, nhiều phương án, xử lý linh hoạt và kiên trì đeo bám cơ sở, một lần chưa được nhưng nhiều lần sẽ thành công.

Còn đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì cho rằng, không ít chủ doanh nghiệp chưa đồng thuận với việc thành lập CĐCS tại đơn vị mình; có trường hợp phải hẹn nhiều lần mới gặp được, hay doanh nghiệp không tạo điều kiện để cán bộ công đoàn gặp gỡ với NLĐ.

Đối với NLĐ, vẫn còn một bộ phận băn khoăn, chưa “mặm mà” với việc gia nhập Công đoàn vì nhiều lý do khác nhau như: lo ngại khi vào công đoàn sẽ phải đóng đoàn phí; phải tham gia sinh hoạt; hay lo lắng sẽ bị áp lực từ phía doanh nghiệp… Vì vậy phải bám sát để tuyên truyền, vận động cả phía người sử dụng lao động và NLĐ, nhất là thông qua các hoạt động của công đoàn.

“Khi đã vận động phát triển đoàn viên, thành lập được CĐCS ở tại doanh nghiệp, chúng tôi phải thường xuyên đeo bám cơ sở để vừa định hướng cho CĐCS hoạt động mang lại hiệu quả, vừa hướng dẫn ban chấp hành CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển thêm đoàn viên, với mục tiêu đảm bảo ít nhất số lượng đoàn viên công đoàn ở mỗi đơn vị phải đạt tỷ lệ trên 90% so với tổng số NLĐ tại doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Các cấp công đoàn ở Đắk Nông chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, hầu hết các ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 các tỉnh khu vực Tây Nguyên đều đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 như:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn, hướng các hoạt động về cơ sở nhiều hơn để tạo sức thu hút NLĐ tham gia các hoạt động công đoàn và tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Thứ hai là, nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS ở các doanh nghiệp. Chủ yếu tập trung triển khai làm tốt hơn nữa các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, giảm bớt những hoạt động không có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Thứ ba là, tập trung bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ CĐCS ở các doanh nghiệp về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục…

Thứ tư là, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình biến động đoàn viên, NLĐ của các CĐCS doanh nghiệp, để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS trong công tác phát triển đoàn viên.

Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn các tỉnh Tây Nguyên kết nạp gần 50 ngàn đoàn viên
Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023 Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023

Trong quý III, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giới ...

Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Công tác phát triển đoàn viên công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 được chú trọng, triển khai với nhiều giải pháp mới, đạt một số kết ...

Công đoàn huyện Phú Lộc: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở Công đoàn huyện Phú Lộc: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Cùng với các tổ chức Công đoàn trong toàn tỉnh, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Lộc đã có nhiều giải ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Công đoàn -

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn chuyên đề “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở” vào chiều ngày 30/11.

Đề xuất mô hình công đoàn ngành với tên gọi Công đoàn Siêu thị Việt Nam

Công đoàn -

Đề xuất mô hình công đoàn ngành với tên gọi Công đoàn Siêu thị Việt Nam

Đã có nhiều công đoàn cơ sở được thành lập trong các chuỗi siêu thị, các siêu thị tại Việt Nam, hoạt động rộng khắp 63 tỉnh, thành phố, thu hút đông đảo lao động đến làm việc. Tuy nhiên đến nay, mô hình công đoàn các chuỗi siêu thị tại Việt Nam chưa được công nhận là mô hình công đoàn ngành (như Dệt may, Công thương, Y tế...).

Công nhân khó khăn nhận “món quà từ Đại hội”

Hoạt động Công đoàn -

Công nhân khó khăn nhận “món quà từ Đại hội”

Các “Mái ấm Công đoàn” được trao cho công nhân khó khăn dịp này là món quà ý nghĩa trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bảng xếp hạng cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” khu vực Bắc Trung Bộ

Infographic -

Bảng xếp hạng cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” khu vực Bắc Trung Bộ

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có 279.746 lượt thi. Đứng đầu bảng xếp hạng là tỉnh Thanh Hóa với 135.236 lượt thi, cập nhật vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 28/11.

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đại hội Công đoàn XIII -

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đồng chí Phùng Thái Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh chia sẻ bí quyết khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây nhà ở xã hội

Hoạt động Công đoàn -

Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây nhà ở xã hội

Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn.

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn" Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina.
Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động Tôi công nhân

Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động

Tại Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.
10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội Infographic

10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động

Bản tin công nhân ngày 30/11 gồm những nội dung chính sau đây: Giải quyết quyền lợi BHXH cho 200.000 lao động; công nhân xuyên đêm lắp đặt nhịp cuối cầu vượt Mai Dịch; công nhân khó khăn nhận “món quà từ Đại hội”
Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm

Điều gì khiến doanh nghiệp chọn chấp nhận “lỗ” để đảm bảo cho đoàn viên, công nhân lao động được sử dụng những sản phẩm có chất lượng? Cùng lắng nghe chia sẻ của chính những người trong cuộc trong chương trình Bàn Phúc lợi số 4 với chủ đề: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm.

Đọc thêm

Công đoàn làm chủ hôn trong lễ cưới công nhân

Công đoàn -

Công đoàn làm chủ hôn trong lễ cưới công nhân

Các cặp đôi công nhân được Công đoàn làm chủ hôn trong lễ cưới tập thể miễn phí. Trong ngày vui, họ còn được tặng nhẫn vàng, đệm trải giường...

Quảng Nam: Tặng quà 500 công nhân bị giảm việc

Hoạt động Công đoàn -

Quảng Nam: Tặng quà 500 công nhân bị giảm việc

Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Chương trình trao quà hỗ trợ đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân bị giảm giờ làm việc năm 2023.

Nghệ An phát động cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Nghệ An phát động cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội công đoàn

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến và tập huấn nghiệp vụ cho công đoàn cơ sở, ngày 25/11/2023

Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” vượt mốc 1 triệu lượt dự thi

Hoạt động Công đoàn -

Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” vượt mốc 1 triệu lượt dự thi

Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” vượt mốc 1 triệu lượt dự thi sau chưa đầy 2 tuần phát động.

LĐLĐ Sóc Trăng: Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2018-2023

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Sóc Trăng: Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành sự chỉ đạo và định hướng của công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục khó khăn và triển khai thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và hoàn thành xuất sắc 13/13 chỉ tiêu chủ yếu. Qua đó, đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển.

Đà Nẵng tôn vinh doanh nghiệp xem người lao động là “vốn quý”

Hoạt động Công đoàn -

Đà Nẵng tôn vinh doanh nghiệp xem người lao động là “vốn quý”

46 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống người lao động năm 2023 vừa được Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức tôn vinh, chiều 24/11.

Những nhiệm vụ, giải pháp của Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ 2023 – 2028

Infographic -

Những nhiệm vụ, giải pháp của Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ 2023 – 2028

Để hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm trung tâm hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn tỉnh Lâm Đồng giám sát thực hiện pháp luật lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tỉnh Lâm Đồng giám sát thực hiện pháp luật lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về pháp luật lao động tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Huoai.

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta là một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nâng cao đời sống công nhân từ những công trình chào mừng đại hội

Emagazine -

Nâng cao đời sống công nhân từ những công trình chào mừng đại hội

Những công trình chào mừng Đại hội ở Thừa Thiên Huế đã góp phần tạo bầu không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất.