Infographic
11/10/2023 18:59
Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023

11/10/2023 18:59

Trong quý III, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp và đạt được những kết quả tích cực.
Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023

Trong quý III, cấp công đoàn đã kết nạp mới 7 994 đoàn viên.

Bắt đầu Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam Bắt đầu Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

Ngày 10/10/2023, Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc ...

Thể lệ Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam Thể lệ Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt ...

Xem phiên bản di động