Xin chờ trong giây lát...

Trường hợp nào người lao động phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

Tôi công nhân -

Việc đào tạo nghề là một trong những vấn đề liên quan đến người lao động thường nhận được sự quan tâm. Theo quy định hiện hành, trường hợp nào phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ