Xin chờ trong giây lát...

Trận Bán kết 1 giữa Công đoàn Than - Khoáng sản với Công đoàn Vĩnh Phúc

Video -

Trận Bán kết 1 giữa Công đoàn Than - Khoáng sản với Công đoàn Vĩnh Phúc diễn ra tại Hà Nội.

Thực hiện Nhóm Phóng Viên

Chia sẻ