Thứ sáu 09/12/2022 22:41

Tổng LĐLĐ Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH

Hoạt động Công đoàn - HÀ VY

Ngày 28/9, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo "Góp ý báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/1/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”.
Hậu khai giảng

Hội thảo "Góp ý báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/1/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, Viện Công nhân và Công đoàn, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH
Hội thảo "Góp ý báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/1/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 3/3/2017 (2017 - 2022), các cấp công đoàn đã tham gia xây dựng 1 dự án Luật, 9 Nghị định, 26 Thông tư, 4 Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam, 22 Tiêu chuẩn Việt Nam về ATVLSĐ và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổng hợp kiến nghị, vướng mắc, đề xuất với Hội đồng Quốc gia về ATVSLĐ, Hội đồng ATVSLĐ cấp tỉnh và cơ quan chức năng để sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chế độ chính sách về ATVSLĐ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm về vấn đề sử dụng amiăng trắng ở Việt Nam; đề xuất bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đề nghị bổ sung bệnh Nhiễm độc Ethylbenzen vào Danh mục mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội; tích cực tham gia các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động.

Các cấp công đoàn đã huấn luyện ATVSLĐ cho hơn 2,5 triệu lượt người lao động, cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên. Đã có hơn 6.000 doanh nghiệp có phụ cấp cho an toàn vệ sinh viên. Các cấp công đoàn đã tham gia, phối hợp kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ ở 29.843 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinhh doanh. Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động kiểm tra 140.368 cuộc tự kiểm tra ATVSLĐ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH
Đồng chí Đặng Văn Khánh - Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/1/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH, nhiều ý kiến cho rằng cần sửa đổi một số chỉ tiêu về công đoàn làm công tác ATVSLĐ liên quan đến: Công đoàn cấp trên cơ sở được huấn luyện về công tác ATVSLĐ; cán bộ công đoàn chủ chốt của các công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao được huấn luyện về ATVSLĐ do Luật ATVSLĐ 2015 quy định tổ chức huấn luyện thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, NSDLĐ, cán bộ công đoàn cơ sở với tư cách là người lao động của doanh nghiệp không chủ động huấn luyện được.

Đồng thời có ý kiến đề xuất sửa đổi chi tiêu 100% doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên; 100% doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 50% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”, ... Tổng LĐLĐ Việt Nam cần xây dựng tiêu chí về giá trị dinh dưỡng, bữa ăn giữa ca đảm bảo sức khỏe người lao động, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất.

Đối với Chỉ thị 04/CT-TLĐ (một nội dung trong Nghị quyết 10c/NQ-BCH), có ý kiến đề xuất nghiên cứu sửa đổi tên, nội dung, đối tượng phạm vi, tiêu chí chấm điểm đánh giá phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” phù hợp với tình hình mới.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-TLĐ là cần thiết để làm sâu sắc hơn vai trò Công đoàn trong công tác ATVSLĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam cần có nhiều chương trình tập huấn để nâng cao kiến thức của cán bộ công đoàn trong công tác ATVSLĐ, từ đó tham gia sâu vào quá trình kiểm tra, giám sát, điều tra tai nạn lao động tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc chưa có chế tài để thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phải huấn luyện ATVSLĐ cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cũng là vấn đề Công đoàn cần nghiên cứu. Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ" mang dấu ấn đậm nét của Công đoàn và thực tế đã tạo ra những hiệu quả không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong tình hình mới, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ" cần tiếp tục được nghiên cứu, phát huy để khẳng định hơn nữa vai trò Công đoàn trong công tác này.

Theo đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, cần hướng hoạt động công đoàn trong công tác ATVSLĐ theo hướng cụ thể, thiết thực, góp phần làm thay đổi thực trạng ở mỗi đơn vị, doanh nghiệp. Hằng năm, để công tác đánh giá thi đua, khen thưởng về ATVSLĐ thực chất hơn, cần đánh giá số lượng và chất lượng những góp ý, kiến nghị, đề xuất của Công đoàn thông qua kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ và kết quả thực hiện sau kiến nghị.

Tổng LĐLĐ Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH
Đại diện LĐLĐ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Chỉ thị 04/CT-TLĐ có 2 nội dung bổ sung đó là xây dựng văn hóa an toàn lao động (Luật ATVSLĐ quy định Công đoàn có trách nhiệm phối hợp với NSDLĐ xây dựng văn hóa an toàn lao động); bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (nhằm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững). Tuy nhiên, nhiều đơn vị còn lúng túng, chưa thể hiện rõ vai trò Công đoàn trong nội dung này.

"Tinh thần của Bộ luật Lao động 2019 là không quy định cứng mức ăn ca, phụ cấp an toàn vệ sinh viên mà thúc đẩy đạt được thông qua đối thoại, thương lượng. Thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tăng cường tập huấn đối thoại, thương lượng các nội dung về ATVSLĐ; xem xét vấn đề tập huấn ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại; hỗ trợ các địa phương về xây dựng văn hóa an toàn lao động, chỉ đạo mạng lưới an toàn vệ sinh viên..." - đồng chí Hồ Thị Kim Ngân kết luận tại Hội thảo.

Bỏ việc công sang làm tư nhân - bình tĩnh đừng hốt hoảng! Bỏ việc công sang làm tư nhân - bình tĩnh đừng hốt hoảng!

Tại một Bộ được xem là nhiều “ghế tốt” như Tài chính mà Bộ trưởng Hồ Đức Phớc còn phải đăng đàn than thở “Cả ...

Rau siêu thị, rau chợ và bài toán lòng tin Rau siêu thị, rau chợ và bài toán lòng tin

Vụ việc hàng loạt chuỗi siêu thị bị phanh phui có nhập rau ở chợ đầu mối, rau không rõ nguồn gốc vào siêu thị ...

"Sốt" đất ảo lại tái phát: Cần điều trị ngay

Theo Báo Tiền Phong, trưa 24/9, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi hình hàng trăm người tập trung ở một khu vực trồng ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn Điện lực Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Điện lực Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến Chỉ thị hướng dẫn về công tác an toàn vệ sinh viên (ATVSV).

Trước Tết phải có gói hỗ trợ cấp thiết cho người lao động bị mất việc

Hoạt động Công đoàn -

Trước Tết phải có gói hỗ trợ cấp thiết cho người lao động bị mất việc

Cần có chính sách hỗ trợ kịp thời, thoả đáng, sát thực tế đối với người lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm… Trước Tết, cần có gói hỗ trợ cấp thiết cho người lao động (NLĐ) bị mất việc. Đó là ý kiến của các cán bộ công đoàn tại các tỉnh, thành có đông NLĐ bị giãn việc, mất việc.

Lâm Đồng: Huy động nguồn lực tổ chức “Tết sum vầy” cho đoàn viên, NLĐ

Hoạt động Công đoàn -

Lâm Đồng: Huy động nguồn lực tổ chức “Tết sum vầy” cho đoàn viên, NLĐ

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Tết sum vầy” Quý Mão – 2023 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) với nhiều nội dung thiết thực và có sự tham gia, phối hợp của nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn Quảng Bình: Đạt và vượt 14 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao trong năm 2022

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Quảng Bình: Đạt và vượt 14 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao trong năm 2022

Tính đến tháng 11/2022, Công đoàn Quảng Bình đã hoàn thành đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam giao trong năm 2022.

Cần mở rộng đối tượng tham gia công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Cần mở rộng đối tượng tham gia công đoàn

LĐLĐ Khánh Hòa là đơn vị triển khai Luật Công đoàn 2012 đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa vừa có cuộc trao đổi với phóng viên (PV) Tạp chí LĐ&CĐ về nội dung trên và nêu một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 trong thời gian tới.

Tuyên dương 78 tập thể và 193 cá nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Hoạt động Công đoàn -

Tuyên dương 78 tập thể và 193 cá nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Chiều ngày 8/12, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” lần thứ V, giai đoạn 2017 – 2022.

Người lao động ngóng thưởng Tết

Người lao động ngóng thưởng Tết

Cuối năm là dịp người lao động mong ngóng thưởng Tết nhưng năm nay tình hình kinh tế khó khăn thì thưởng Tết sẽ như thế nào?
Người lao động ngành Bất động sản: Cách nào để tồn tại?

Người lao động ngành Bất động sản: Cách nào để tồn tại?

Giải pháp nào để nhân lực ngành Bất động sản có thể tồn tại qua giai đọan khó khăn này?
NLĐ có phải trích lương tháng 13, thưởng Tết để đóng BHXH và thuế thu nhập cá nhân?

NLĐ có phải trích lương tháng 13, thưởng Tết để đóng BHXH và thuế thu nhập cá nhân?

Nếu được nhận lương tháng 13, thưởng Tết, người lao động (NLĐ) có phải trích một khoản để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và thuế thu nhập cá nhân hay không?
Người lao động nghĩ gì về đề xuất rút BHXH 1 lần chỉ được hưởng 8%?

Người lao động nghĩ gì về đề xuất rút BHXH 1 lần chỉ được hưởng 8%?

Người lao động nghĩ gì về Dự thảo đề cương sửa Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đề xuất chỉ được rút 8% BHXH một lần.
7 điều về nghỉ phép năm người lao động đã biết?

7 điều về nghỉ phép năm người lao động đã biết?

Chương trình hôm nay sẽ tổng hợp 07 quy định về nghỉ phép năm người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.

Đọc thêm

"Cùng nhau làm nên Tết" mang 8.000 phần quà đến tay công nhân khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

"Cùng nhau làm nên Tết" mang 8.000 phần quà đến tay công nhân khó khăn

8.000 phần quà với tổng giá trị 5,6 tỉ đồng sẽ được trao đến tay công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 11 tỉnh, thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 qua chương trình ‘Cùng nhau làm nên Tết” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Đầu năm 2023 sẽ triển khai thiết chế Công đoàn tại TP Cần Thơ

Hoạt động Công đoàn -

Đầu năm 2023 sẽ triển khai thiết chế Công đoàn tại TP Cần Thơ

Theo thông tin tại buổi làm việc giữa Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) và UBND TP Cần Thơ chiều ngày 7/12, hai bên sẽ phối hợp để nỗ lực triển khai Dự án thiết chế Công đoàn tại TP Cần Thơ vào đầu năm 2023, lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp.

Công đoàn Quảng Trị: Tập trung chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết 2023

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Quảng Trị: Tập trung chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết 2023

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-TLĐ ngày 26/10/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

“Ở nơi đoàn viên rất khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ xây nhà, họ vui lắm”

Hoạt động Công đoàn -

“Ở nơi đoàn viên rất khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ xây nhà, họ vui lắm”

Đó là chia sẻ của đồng chí Rơ Chăm Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum khi nói về chương trình “Mái ấm Công đoàn” được triển khai trên địa bàn tỉnh này.

Truyền thông về phòng chống ma túy, tội phạm, tín dụng đen cho công nhân lao động

Hoạt động Công đoàn -

Truyền thông về phòng chống ma túy, tội phạm, tín dụng đen cho công nhân lao động

Ngày 03/12, tại Công ty TNHH Optrontec Vina (KCN Vĩnh Phúc), Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Tuyên giáo - Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tập huấn giáo dục truyền thông về phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng chống tín dụng đen cho công nhân lao động.

“Chìa khóa” mang lại quyền lợi cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

“Chìa khóa” mang lại quyền lợi cho người lao động

Theo đồng chí Đoàn Đắc Trưởng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty In Tiến Bộ (Văn phòng Trung ương Đảng), mọi thương lượng giữa CĐCS và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đều hướng tới mục tiêu mang lại quyền lợi cao hơn luật cho NLĐ, trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa các bên. Luật Công đoàn năm 2012 tạo điều kiện cho CĐCS làm điều đó.

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai

Hoạt động Công đoàn -

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai

Luật Công đoàn 2012 được ban hành đã tạo hành lang pháp lý cho NLĐ thực hiện quyền công đoàn của mình. đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Một số hình ảnh dưới đây cho thấy điều đó.

Giúp công nhân tăng “sức đề kháng” trước tác hại của ma túy

Hoạt động Công đoàn -

Giúp công nhân tăng “sức đề kháng” trước tác hại của ma túy

Tệ nạn ma túy đã và đang hủy hoại cuộc sống, tương lai của nhiều người trẻ, thuộc mọi thành phần xã hội, trong đó có công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN). Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của loại tội phạm này, thời gian qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những biện pháp cụ thể để giúp công nhân tăng “sức đề kháng” trước tác hại của ma túy.

Bình Phước tập trung phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú tại doanh nghiệp tư nhân, FDI

Hoạt động Công đoàn -

Bình Phước tập trung phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú tại doanh nghiệp tư nhân, FDI

Đây là nội dung trọng tâm tại Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh”. Chương trình do Tỉnh ủy Bình Phước phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Phước tổ chức vào cuối tháng 11/2022.

Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tổng kết năm 2022

Hoạt động Công đoàn -

Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tổng kết năm 2022

Ngày 4/12, tại thành phố Thanh Hóa, Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phiên bản di động