Xin chờ trong giây lát...

Thay đổi nội dung hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày

Tôi công nhân -

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ