Thứ bảy 09/12/2023 16:36

Tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn XIII - MAI LIỄU

Ngày 25/9, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội và có phát biểu đánh giá, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc về hoạt động của Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng ngày thành lập tổ chức Công đoàn Công đoàn Hà Tĩnh: Tạo tiền đề vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới Công đoàn Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu bảo vệ sức khoẻ NLĐ theo Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra
Tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn Hà Tĩnh
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chia sẻ: "Trong suốt cả nhiệm kỳ Đại hội XVIII và nữa đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh, Hà Tĩnh gặp vô vàn khó khăn, thách thức, trong đó có nhiều yếu tố tác động đến nền kinh tế và đời sống của người dân. Thế nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội; quy mô doanh nghiệp phát triển nhanh, bình quân mỗi năm thành lập mới hơn 1.200 doanh nghiệp, luỹ kế đến nay đã có hơn 10.000 doanh nghiệp; lĩnh vực thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc với 1.500 dự án có tổng vốn đăng ký hơn 18 tỷ USD; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng cao. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn".

Tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn Hà Tĩnh
Đại hội có sự quan tâm, tham dự của các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2018-2023, phải khẳng định rằng các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã hoàn thành một cách xuất sắc sứ mệnh của giai cấp công nhân, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo và đóng góp to lớn vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tích cực tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, bám sát định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và đạt cao hơn bình quân chung cả nước.

Tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn Hà Tĩnh
Đại diện công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh chúc mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức hiệu quả với hình thức phong phú, đa đạng, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động, qua đó khơi dậy và phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh luôn đứng tốp đầu cả nước.

Đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã có những cách làm sáng tạo và hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biếu tại Đại hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp công đoàn và công nhân, lao động trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh thành tích, kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Chấp hành thẳng thắn nhìn nhận 7 nhóm các vấn đề về hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2018-2023; phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của các cấp công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, đồng chí cũng gợi mở 5 vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định. Cụ thể như sau:

Một là, giai đoạn tới Hà Tĩnh sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và UBND tỉnh vừa mới phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố vào ngày 28/5/2023. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh, trong thời gian tới, những định hướng phát triển và thu hút đầu tư của Hà Tĩnh bao gồm: Lĩnh vực công nghiệp là các dự án hậu thép, cơ khí chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; hạ tầng các khu - cụm công nghiệp; sản xuất điện; chế biến nông sản; dệt may… Với mục tiêu cốt lõi là phấn đấu đến năm 2030 đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước; và đến năm 2050 trở thành tỉnh có công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Dự báo, giai đoạn từ nay đến năm 2030 nhu cầu sử dụng nhân lực có kỹ năng nghề tại các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh, Khu công nghiệp VSIP của Singapore và các công trình dự án tại địa phương lên đến trên 100.000 công nhân lao động. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, bên cạnh trách nhiệm chính của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các ngành, đơn vị chức năng, đề nghị các cấp công đoàn cần đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, lao động nâng cao trình độ học vấn, học nghề, kỹ năng nghề, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp để sẵn sàng phục vụ cho quá trình phát triển của tỉnh; đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư, yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Hai là, yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng với việc Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với cam kết tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động tham gia các tổ chức đại diện ngoài tổ chức Công đoàn. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức lớn đặt ra, nếu như tổ chức Công đoàn không làm tốt vai trò đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động thì nhất định người lao động sẽ tìm đến tổ chức đại diện khác, khi mà tổ chức này làm tốt hơn vai trò đại diện cho họ, đưa lại nhiều quyền lợi hơn cho họ. Cùng với đó là việc phát triển công đoàn trong các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đang là những nhiệm vụ cần phải tập trung cao độ.

Đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; bằng mọi giải pháp để khai thác hết dư địa việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp. Với chiến lược phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian tới sẽ tạo ra cơ hội hết sức lớn để tổ chức Công đoàn phát triển cả về quy mô công đoàn cơ sở và số lượng đoàn viên. Vấn đề còn lại là đó phương pháp, cách làm của các cấp công đoàn.

Ba là, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp trên để công nhân, viên chức, người lao động thật sự thông suốt, hiểu rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giai cấp mình. Đặc biệt, các cấp công đoàn cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là trong các lĩnh vực: việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động...

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn theo hướng tập trung về cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên, công nhân, lao động. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân lao động, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của công đoàn và bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, nhằm góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Năm , vấn đề chuyển đổi số, đây là nhiệm vụ cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và cũng được Công đoàn đưa vào nhiệm vụ đột phá của Đại hội lần này, đây là cơ sở, nền tảng để tổ chức Công đoàn thể hiện quyết tâm, tập trung đề ra những giải pháp hiệu quả nhất để thực hiện khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đề nghị LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức toàn tỉnh thực hiện rõ nét, thực chất hơn, nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy, nói không với tiêu cực trong thi hành công vụ.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XIX cần khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, tập trung xây dựng, triển khai ngay chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo không khí thi đua ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của công đoàn các cấp và phong trào công nhân lao động; các cấp chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn, tạo điều kiện để hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ các tỉnh bạn đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua; và mong rằng, trong thời gian tới, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa.

Công đoàn Hà Tĩnh: Tạo tiền đề vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới Công đoàn Hà Tĩnh: Tạo tiền đề vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới

Sáng 20/12/2022, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng ngày thành lập tổ chức Công đoàn Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng ngày thành lập tổ chức Công đoàn

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), ngày 28/7, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến tặng ...

Công đoàn Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu bảo vệ sức khoẻ NLĐ theo Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra Công đoàn Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu bảo vệ sức khoẻ NLĐ theo Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra

Nhận định, đánh giá đúng thực tiễn, đưa ra giải pháp phù hợp, với sự quyết tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

08 kiến nghị của đoàn viên, tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước

Đại hội Công đoàn XIII -

08 kiến nghị của đoàn viên, tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước kiến nghị, đề xuất Đảng, Nhà nước 08 vấn đề lớn.

Tầm nhìn mới về sứ mệnh, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước

Đại hội Công đoàn XIII -

Tầm nhìn mới về sứ mệnh, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước

Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (từ ngày 01 đến 03/12/2023) diễn ra trong một thời điểm đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phát huy trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Phát huy trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn đại biểu công đoàn tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn; phát huy trách nhiệm của đại biểu, đại diện cho nguyện vọng, ý chí của hơn 70 ngàn đoàn viên, người lao động trong tỉnh.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vui mừng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động cả nước: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Công đoàn đồng hành giữ lửa hạnh phúc gia đình nữ công nhân

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn đồng hành giữ lửa hạnh phúc gia đình nữ công nhân

Tham luận tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam nhấn mạnh vai trò của công đoàn với công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ; xây dựng gia đình người lao động ấm no, hạnh phúc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam khai mạc phiên trọng thể. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ” Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Anh - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh trong Chương trình Talk Công đoàn.
Tết Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ được nhận 4 khoản hỗ trợ từ Công đoàn Tôi công nhân

Tết Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ được nhận 4 khoản hỗ trợ từ Công đoàn

Tết Giáp Thìn 2024, đoàn viên và người lao động sẽ được nhận 04 khoản hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.
Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ Công đoàn số

Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ

LĐLĐ TP Cần thơ đã thực hiện Chương trình 1734/CTr-TLĐ ngày 14/11/2019 về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019- 2023”
Bản tin công nhân: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết

Bản tin ngày 8/12 gồm các nội dung chính sau: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết; Công nhân mong được về quê đón Tết; Hà Nội ưu tiên đẩy nhanh dự án nhà ở cho công nhân...
Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường

Trong chương trình Talk Bàn Phúc lợi số 6 với chủ đề Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường, các khách mời sẽ chia sẻ về những phúc lợi, chế độ lương thưởng hấp dẫn để giữ chân đoàn viên, người lao động cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đọc thêm

Cách nào thu hút lao động phi chính thức gia nhập tổ chức Công đoàn?

Đại hội Công đoàn XIII -

Cách nào thu hút lao động phi chính thức gia nhập tổ chức Công đoàn?

Tham luận Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sáng nay (2/12), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM Trần Đoàn Trung đưa ra các giải pháp nhằm tập hợp đông đảo hơn người lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Đại hội Công đoàn XIII -

Toàn văn Dự thảo Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Tại phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng nay (2/12), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đọc Dự thảo Báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Cần có cơ chế mạnh mẽ hơn bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở

Đại hội Công đoàn XIII -

Cần có cơ chế mạnh mẽ hơn bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở

Nhiều đại biểu đề xuất đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về tăng cường bảo vệ cán bộ công đoàn, nhất là ở cơ sở.

Hướng đến mục tiêu tài chính công đoàn phát triển bền vững

Đại hội Công đoàn XIII -

Hướng đến mục tiêu tài chính công đoàn phát triển bền vững

Đây là mục tiêu đề ra tại Diễn đàn thảo luận trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Chăm lo người lao động không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

Đại hội Công đoàn XIII -

Chăm lo người lao động không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

Muốn giải quyết căn cơ các vấn đề của người lao động (NLĐ), chăm lo tốt cho NLĐ cần huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng ngày 1/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII bước vào phiên làm việc thứ nhất với sự tham gia của 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Công tác thông tin đối ngoại góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Công tác thông tin đối ngoại góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Diễn đàn chuyên đề số 9: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế” đã diễn ra tại Bộ Công Thương chiều 30/11.

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Đại hội Công đoàn XIII -

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lao động nói chung và lao động nữ nói riêng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Ban Nữ công.

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Công đoàn -

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn chuyên đề “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở” vào chiều ngày 30/11.

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đoàn tàu tuyên truyền, mang biểu trưng và phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xuất phát từ Ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chiều 29/11.