Võ Đức Phúc

Nhà báo
Võ Đức Phúc là tác giả của nhiều bài viết ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Anh là một cây viết được nhiều người nhớ đến ở thể loại phóng sự điều tra và bình luận thời sự.

Tác giả nổi bật

Hà Phan
Nhà báo
Mỹ Anh
Biên tập viên