Thứ hai 26/02/2024 12:21
Xin chờ trong giây lát...

Phải nghỉ việc do doanh nghiệp ít đơn hàng, người lao động được hưởng lương thế nào?

Tôi công nhân -

Công ty thông báo sẽ cho công nhân nghỉ luân phiên do thiếu đơn hàng, vậy những ngày đó người lao động được hưởng lương thế nào?

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ