Xin chờ trong giây lát...

NLĐ có được tham gia cùng lúc BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện?

Tôi công nhân -

Theo quy định thì người lao động không được tham gia đồng thời BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ