Xin chờ trong giây lát...

Những quyền lợi đặc biệt dành cho người lao động bị ung thư

Tôi công nhân -

Đối với những người lao động không may mắc bệnh ung thư, gánh nặng về chi phí điều trị là rất lớn. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định về quyền lợi dành cho người lao động bị ung thư hết sức cụ thể như nghỉ ốm đau dài ngày nếu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh...

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ